Thông báo Hàng hải số 07/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/01/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT của trạm phân phối Hiệp Phước - Cty Xi Măng Nghi Sơn

Thứ Ba, 12/01/2021, 09:47 GMT+7
Các bài đã đăng