Thông báo Hàng hải số 09/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 08/01/2021 Thông báo hàng hải về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng "BP1", "BP2" báo hiệu khu vực âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp năm 2020

Thứ Tư, 13/01/2021, 10:09 GMT+7
Các bài đã đăng