Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020

Thứ Tư, 27/01/2021, 09:51 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 theo thông báo sau:

 

          Thông báo  số 1186/TB-CVHHTPHCM ngày 25/12/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tuyển dụng viên chức năm 2020 (Vui lòng mở file đính kèm)