Kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2021

Thứ Hai, 01/02/2021, 08:24 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 01.2021

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

9.113

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

9.113

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0