Thông báo Hàng hải số 54/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/02/2021 Thông báo hàng hải về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng "SG1", "SG2", "ĐT1", "ĐT2" thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2020

Thứ Hai, 22/02/2021, 09:48 GMT+7
Các bài đã đăng