Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tết Trồng Cây

Thứ Tư, 24/02/2021, 10:40 GMT+7

   Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 525/KH-CHHVN ngày 02/02/2021 của Cục hàng hải Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch 75/CVHHTPHCM-TCHC ngày 27/01/2021 về việc xây dựng kế hoạch trồng 10.000 cây xanh tại Trụ sở, Đại diện, Trạm trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh.

   Ngày 19/02/2021, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kế hoạch trồng cây xanh mừng Xuân Tân Sửu  2021, tiến hành lần lượt từ Trung tâm VTS Vũng Tàu đến các Đại diện.

   Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị chuẩn bị và thực hiện các công đoạn trồng cây, chăm sóc cây xanh.

   Ngay sau lễ phát động, đồng chí Giám đốc, đại diện Ban CHCĐ, Đoàn thanh niên và đại diện CCVC của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh tham gia trồng, chăm sóc cây xanh tại Trung tâm VTS Vũng Tàu.

   Sau đây là một số hình ảnh đã thực hiện tại lễ phát động:

 

Đồng chí Nguyễn Hải Nam chỉ đạo kế hoạch trồng cây đến Đoàn Thanh niên và CCVC tại Trung tâm VTS Vũng Tàu.

   Đồng chí Nguyễn Hải Nam nhắc nhở Đoàn Thanh niên cần chú trọng, phân công nhiệm vụ chăm sóc cây xanh cho các đoàn viên, tiếp tục phát động, tuyên truyền kêu gọi chăm sóc, bảo tồn cây xanh đến toàn thể CCVC của cơ quan.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Đoàn thanh niên và CCVC cùng tham gia trồng cây

 

Các Đoàn viên thanh niên tiếp tục chăm sóc cây xanh hiện hữu trong khuôn viên Trung tâm VTS Vũng tàu

 

 

Các bài đã đăng