Thông báo thí điểm phân luồng giao thông trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 03/03/2021, 15:04 GMT+7