Kết quả giải quyết TTHC tháng 02 năm 2021

Thứ Năm, 04/03/2021, 15:03 GMT+7

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính công tháng 02.2021

STT

Nội dung thống kê

Số lượng hồ sơ

1

Tổng số lượng Tàu thuyền đã làm TTHC

6.253

2

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC đúng hạn

6.253

3

Số lượng Tàu thuyền đã giải quyết TTHC quá hạn

0