Thông báo Hàng hải số 60/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 02/3/2021 Thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng "S" báo hiệu khu vực thi công trục vớt các Container và cần cẩu thi công cầu Phước Khánh

Thứ Sáu, 05/03/2021, 15:40 GMT+7
Các bài đã đăng