ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI TẠI HIỆP PHƯỚC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” NĂM 2021 TẠI KHUÔN VIÊN ĐẠI DIỆN

ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI TẠI HIỆP PHƯỚC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” NĂM 2021 TẠI KHUÔN VIÊN ĐẠI DIỆN

Thứ Ba, 20/04/2021, 20:11 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Công văn số 75/CVHHTPHCM-TCHC ngày 27/01/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch trồng 10.000 cây xanh tại Trụ sở, Đại diện, Trung tâm thuộc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 8