Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh triển khai  điều tiết tàu thuyền vào, rời cảng biển TP. Hồ Chí Minh  và trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh triển khai điều tiết tàu thuyền vào, rời cảng biển TP. Hồ Chí Minh và trục vớt hàng hóa tàu Vietsun Integrity (ngày 02/12/2019)

Thứ Hai, 02/12/2019, 07:57 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với chủ tàu, các sở ngành và đơn vị liên quan tích cực triển khai xử lý tai nạn tàu Vietsun Integrity, điều tiết lưu thông hàng hải, ngăn ngừa ô nhiễm tràn dầu, tìm kiếm và thu gom các container bị trôi nổi, chìm trên tuyến luồng. Tính đến ngày 01/12/2019, tổng số container đã rà quét, phát hiện và trục vớt được 128 container. Từ ngày 24/11/2019 đến 01/12/2019, Cảng vụ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thí điểm thí điểm cho 53 lượt tàu vào, rời cảng biển Tp. Hồ Chí Minh tuyệt đối an toàn qua tuyến luồng tạm được thiết lập tại khu vực tàu chìm.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 5