Đại hội

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thứ Năm, 31/12/2020, 08:13 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4582/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4627/CHHVN-BCĐ ngày 04/12/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Hội nghị công chức, viên chức năm 2021, ngày 14/12/2020 Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị công chức – viên chức năm 2021.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 7