Đồng chí Nguyễn Viết Trọng – P. Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh điều hành Hội nghị đánh giá an ninh cảng biển tại Tổng công ty Tân Cảng.

Phối hợp tăng cường Công tác An ninh tại Tổng Công ty Tân Cảng

Thứ Hai, 10/08/2020, 16:42 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, giám sát an ninh tại khu vực cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/07/2020, tại Hội trường Tổng công ty Tân Cảng, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành về an ninh tại cảng biển tổ chức Hội nghị đánh giá, thẩm định hàng năm Giấy chứng nhận an ninh cảng biển tại Tổng công ty Tân Cảng và các đơn vị thành viên.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 7