Thông báo Hàng hải số 96/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/4/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Hàng hải số 96/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/4/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 22/04/2021, 14:16 GMT+7

Thông báo Hàng hải số 96/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/4/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh
Các bài đã đăng
Trang 1 / 9