Hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải (khu vực tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019)

Thông báo hàng hải về hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải (khu vực tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019)

Thứ Tư, 11/09/2019, 11:22 GMT+7

Thông báo hàng hải số 872/TBHH-CVHHTPHCM ngày 11/9/2019 về hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải (khu vực tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019).
Các bài đã đăng