Thông báo hàng hải số 244/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/10/2020 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen

Thông báo hàng hải số 244/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/10/2020 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen

Thứ Hai, 19/10/2020, 08:59 GMT+7

Thông báo hàng hải số 244/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/10/2020 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen
Các bài đã đăng
Trang 1 / 5