Thông báo Hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/01/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu của luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Thông báo Hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/01/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu của luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Thứ Năm, 14/01/2021, 16:39 GMT+7

Thông báo Hàng hải số 14/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/01/2021 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu của luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu
Các bài đã đăng
Trang 1 / 7