quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Góp ý Quyết định ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 11/02/2020, 15:53 GMT+7

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.