Văn bản số 442/CVHHTPHCM-PC ngày 28.5.2020 v/v Bảo vệ công trình hàng hải, hệ thống đường ống dẫn khí qua sông.

Văn bản số 442/CVHHTPHCM-PC ngày 28/5/2020 v/v Bảo vệ công trình hàng hải, hệ thống đường ống dẫn khí qua sông.

Thứ Sáu, 29/05/2020, 10:34 GMT+7

Văn bản số 442/CVHHTPHCM-PC ngày 28.5.2020 v/v Bảo vệ công trình hàng hải, hệ thống đường ống dẫn khí qua sông.