Thông báo thí điểm phân luồng

Thông báo thí điểm phân luồng giao thông trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 03/03/2021, 15:04 GMT+7

1. Tuyến hành trình của tàu biển, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB (có hoa tiêu dẫn tàu): 1.1. Tàu biển, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB (có hoa tiêu dẫn tàu) hành trình vào, ra bến cảng, bến phao, khu neo đậu thuộc khu vực hạ lưu ngã ba Bình Khánh: - Khu vực sông Lòng Tàu, sông Ngã Bảy: tàu biển, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB (có hoa tiêu dẫn tàu) hành trình vào, ra theo tuyến luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, tuyến luồng hàng hải sông Dừa (đối với tàu có thông số kỹ thuật phù hợp).
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3