QĐ 450 08-10-2020

Quyết định về việc áp dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử

Thứ Tư, 28/10/2020, 11:28 GMT+7

Quyết định số 450/QĐ-CVHHTPHCM ngày 08/10/2020 về việc áp dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí MInh.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3