VTS

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/10/2019, 14:59 GMT+7

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho phỏng vấn, xét tuyển vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh
Các bài đã đăng