Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, ứng phó dịch COVID-19 tại cảng biển Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, ứng phó dịch COVID-19 tại cảng biển Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 10/08/2020, 17:16 GMT+7

Văn bản số 696/CVHHTPHCM-TTTT ngày 10/08/2020 của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn, ứng phó dịch COVID-19 tại cảng biển Tp. Hồ Chí Minh
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2