Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng hóa

Hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng hóa

Thứ Hai, 24/02/2020, 22:21 GMT+7

Văn bản số 829 /BYT-MT về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng hóa.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2