Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 22/04/2021
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1AG 23550AG 2355022831  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021BINH DUONGKIEN GIANG
2PHÚ MỸ 5SG 5326133061CONTAINER 200 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021THU DUC/THU DUC
3TG 14789TG 14789150959SAT THEP 1500ATN OCEAN 88BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202125/04/2021BINH DUONGBINH DUONG
4BTR 7903BTR 79035720XI MANG 56 CT TNHH CONG NGHIEP FU-ICẦU CẢNG XUẤT SẢN PHẨM22/04/202123/04/2021BEN TREBEN TRE
5CỬU LONG 2HGI 657921436XANG DAU 200 TONG KHO XDNB1BSHELL22/04/202124/04/2021BEN TRESOC TRANG
6PHU MY 01SG 202473244CONTAINER BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021THU DUC/THU DUC/
7TG 13797TG 13797112553HAT NHUA 1120 BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN22/04/202124/04/2021TAY NINHTAY NINH
8LA 04969LA 04969 15    22/04/202124/04/2021THU DUC/THU DUC/
9LA 03355LA 0335574042CONTAINER BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202124/04/2021THU DUC/THU DUC/
10AG 24848AG 24848478780SAT THEP 2000MOON BRIGHTBẾN CẢNG SÀI GÒNK422/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
11PHÚ QUỐC 26SG 6965111254NIL BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0222/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUKIEN GIANG
12LA 06729LA 06729144957CONTAINER 304 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021CAI MEPDONG THAP
13SONG HAU 08CT 0000864345GO CAY 400 BẾN CẢNG SÀI GÒNK822/04/202125/04/2021AN GIANGDONG NAI
14SG 8491SG 849199955  BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO22/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUKIEN LUONG
15CT 09079CT 0907983651XANG DAU 800 QUAN KHU 7VK10222/04/202124/04/2021CAN THOCAN THO
16PHÚC LỘCSG 614815927  KHU NEO SOAI RAPBO BANG22/04/202123/04/2021BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
17THÀNH HƯNGSG 809039837 VIEN DONG 151BẾN CẢNG SÀI GÒNK1222/04/202124/04/2021THU DUC/THU DUC/
18THANH LỄ 68BD 0568199967XANG DAU 1900 BEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONGBEN CANG TKXD 102 MO RONG22/04/202124/04/2021BINH DUONGTHU DUC/
19AG 22544AG 2254429233NIL BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0222/04/202125/04/2021AN GIANGAN GIANG
20ST 06349ST 0634954943  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
21BTR 2432BTR 24329220XI MANG 91 BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC22/04/202124/04/2021BEN TREBEN TRE
22HTV 1404SG 8062152859SAT THEP 1450ATN OCEAN 88BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202125/04/2021BINH DUONGTHU DUC/
23TG 13833TG 1383356842  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
24AG 22203AG 2220329835  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021CAN THODONG THAP
25BTR 7931BTR 79318623  BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0222/04/202124/04/2021BEN TREBEN TRE
26HTV 152SG 6010162459SAT THEP 1500ATN OCEAN 88BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202125/04/2021BINH DUONGCV ĐTNĐ SỐ 5
27VẠN HƯNGCT 0779949541  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
28AG 24051AG 2405135637THIET BI 200 BẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP22/04/202125/04/2021AN GIANGAN GIANG
29DT 23952DT 2395243336 HOA BINH 54BẾN CẢNG SÀI GÒNBP11 - CSG22/04/202126/04/2021CAN THOCAN THO
30AG 09514AG 0951444440  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021PHU MYCAN THO
31SG 7012SG 701249945NILTEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202125/04/2021PHU MYTIEN GIANG
32ĐT 25336ĐT 2533656943NILGLOBAL FAITHC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT822/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
33TG 6406TG 64066619XI MANG 65 CT TNHH CONG NGHIEP FU-ICẦU CẢNG XUẤT SẢN PHẨM22/04/202123/04/2021LONG ANLONG AN
34SG 5646SG 564672548NILTEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202125/04/2021PHU MYDONG THAP
35LA 05588LA 05588121055THAN 1200SALT LAKE CITYCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI22/04/202125/04/2021TAY NINHBINH DUONG
36PHÚ THUẬNSG 701425632XANG DAU 25 TONG KHO XDNB2ASHELL22/04/202124/04/2021DONG NAIBA RIA VUNG TAU
37AG 19485AG 1948547035PHAN HHOC 465 BẾN CẢNG SÀI GÒNK1022/04/202125/04/2021DONG THAPDONG THAP
38CT 08028CT 0802819931 HTK FORTUNEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT922/04/202126/04/2021CAN THOCAN THO
39DN 1017DN 101799852 HIGHLINE 59+HIGHLINE 58CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI22/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
40AHT 03BD 0434176659SAT THEP 1600 BẾN CẢNG SÀI GÒNK1022/04/202123/04/2021BINH DUONGBINH DUONG
41SG 7997SG 799720     22/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
42SG 7857SG 7857994  HIGHLINE 59+HIGHLINE 58CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI22/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
43TG 14446TG 1444663544 HTK FORTUNEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT922/04/202126/04/2021PHU MYAN GIANG
44DT 22924DT 22924115852 TEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202126/04/2021PHU MYAN GIANG
45TG 6579TG 657950041 TEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202126/04/2021PHU MYTIEN GIANG
46TG 19577TG 1957766044 TEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202126/04/2021PHU MYDONG THAP
47LA 06590LA 0659060942PHAN HHOC 559 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO222/04/202125/04/2021DONG THAPTHU DUC
48TG 17829TG 1782975347GAO 750PEGASUS 03CTY CP TMDV PHU MYB.PM 122/04/202126/04/2021TIEN GIANGCVDT SO 6
49TG 19917TG 1991766044GAO 650PEGASUS 03CTY CP TMDV PHU MYB.PM 122/04/202126/04/2021TIEN GIANGTP. HO CHI MINH
50SG 1559SG 1559214    22/04/202125/04/2021THU DUC/THU DUC/
51SG 7660SG 766052736NILTHANH CONG 36CTY CP NHA RONGBP-SR322/04/202125/04/2021THU DUC/THU DUC/
52PHƯỚC LONG 28SG 3467181959CONTAINER 102 BẾN CẢNG SÀI GÒNK1222/04/202124/04/2021THU DUCCAI MEP
53CHAN LONG 03BV 113444940XI MANG 430 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 222/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
54HIỆP LỰC 3SG 5356115057  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 122/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
55BD 0111BD 0111142959  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 122/04/202125/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
56MINH NGANAG 22666151058  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 122/04/202125/04/2021DONG NAIKIEN GIANG
57AG 22780AG 2278064045PHAN HHOC 625 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021LONG ANAN GIANG
58SP-ITC-07SG 8980372780CONTAINER 2000 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO222/04/202125/04/2021CAI MEPCAI MEP
59AG 23335AG 2333539037NILHOA BINH 54BẾN CẢNG SÀI GÒNBP11 - CSG22/04/202125/04/2021CAN THODONG THAP
60HTV 141SG 6266140857 QUANG HAI 01CTY CP NHA RONGB20NR22/04/202125/04/2021THU DUC/BINH DUONG
61PHƯỚC LONG 34SG 3468181562  BẾN CẢNG BẾN NGHÉK15B22/04/202124/04/2021THU DUCCAI MEP
62PHI LONG 09LA 0652099652CONTAINER 293 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021CAN THODONG THAP
63SG 8789SG 878994250CONTAINER 417 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021DONG THAPDONG THAP
64PHUOC TAO 20SG 406995651CONTAINER 625 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021DONG THAPDONG THAP
65PHUOC TAO 7SG 727989149CONTAINER 306 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
66DN 1017DN 101799852 HIGHLINE 59+HIGHLINE 58CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
67SG 7997SG 799720     21/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
68SG 7857SG 7857994  HIGHLINE 59+HIGHLINE 58CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
69SP-ITC-01SG 8259243774CONTAINER 900 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO222/04/202125/04/2021CAI MEPCAI MEP
70SÀ LAN TỰ HÀNHLA 0678869947  BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 2 - QT LONG AN22/04/202123/04/2021BINH DUONGBINH DUONG
71AG 23401AG 23401122156CONTAINER 900 BẾN CẢNG BẾN NGHÉK1522/04/202125/04/2021CAN THODONG THAP
72TG 13782TG 1378222329XI MANG 220 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 222/04/202125/04/2021BINH DUONGBA RIA VUNG TAU
73ROXOSG 220479547CONTAINER 600 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021DONG THAPDONG THAP
74NGUYÊN PHÁTSG 185699954CONTAINER 400 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021DONG THAPDONG THAP
75NHẬT TÂNSG 70564221XANG DAU 30 TONG KHO XDNB2ASHELL22/04/202124/04/2021THU DUC/THU DUC/
76THÀNH HƯNGSG 809039837  KHU NEO SOAI RAPBO BANG22/04/202123/04/2021LONG ANTHU DUC/
77SOWATCO 11SG 066973444CONTAINER 310 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV122/04/202125/04/2021THU DUCCAI MEP
78SOWATCO 07SG 066467339CONTAINER 70 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021THU DUCCAI MEP
79SOWATCO 14SG 067173444CONTAINER 420 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV122/04/202125/04/2021THU DUCPHU MY
80HTV-203SG 6323201964SAT THEP 1960ATN OCEAN 88BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202125/04/2021BINH DUONGTHU DUC/
81HTV 201SG 5976200964SAT THEP 2000ATN OCEAN 88BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202125/04/2021BINH DUONGTHU DUC/
82LA 01030LA 010301313XI MANG 12 BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO22/04/202124/04/2021CAN GIOCAN GIO
83HTV 156SG 6293168360SAT THEP 1600 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 122/04/202125/04/2021BINH DUONGTHU DUC/
84BTR 7120BTR 712017628XI MANG 175 BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 222/04/202124/04/2021BEN TREBEN TRE
85LA 07854LA 078549225XI MANG 90 BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 222/04/202124/04/2021LONG ANLONG AN
86HTV 1408SG 8082151159SAT THEP 1500ATN OCEAN 88BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202125/04/2021BINH DUONGTHU DUC/
87TG 13705TG 137058823XI MANG 87 BẾN CẢNG TRẠM NGHIỀN XI MĂNG HẠ LONGCẦU CẢNG 1000 DWT22/04/202124/04/2021LONG ANLONG AN
88BTR 7827BTR 782720329NIL BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0222/04/202124/04/2021BEN TREBEN TRE
89HIỆP LỰC 01SG 4706137757CONTAINER 1200 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202126/04/2021AN GIANGAN GIANG
90CT 07912CT 0791219928XI MANG 194 BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 2 - XM NGHI SƠN22/04/202124/04/2021CA MAUBAC LIEU
91AG 24739AG 2473964845GAO 600 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021AN GIANGCAN THO
92HIỆP PHƯỚC 02TG 15566110056XANG DAU 1000 QUAN KHU 7VK10222/04/202124/04/2021CAN THOCAN THO
93SOWATCO 12SG 067093454CONTAINER 200 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV122/04/202125/04/2021THU DUCTHU DUC
94PV OIL TRANS 06SG 6360141564NIL KHU NEO SOAI RAPBO BANG22/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
95THANH LE 12BD 033352043XANG DAU 500 BEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONGBEN CANG TKXD 102 MO RONG22/04/202124/04/2021BINH DUONGBINH DUONG
96TG 6869TG 686978146NILCOURAGEPHAO GEMADEPTPL0422/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
97TG 6968TG 696862944NILHAI PHUONG OCEANPHAO GEMADEPTPL0522/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
98AG 23007AG 2300749641NILZIRCONBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-ĐT122/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
99HẢI MINH 58SG 689997053  BẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202124/04/2021CAI MEPTHU DUC
100TG 12121TG 1212166045NILLEONORCTY FALCONB2 FCON22/04/202125/04/2021PHU MYDONG THAP
101TG 14868TG 1486863043 HTK FORTUNEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT922/04/202125/04/2021PHU MYAN GIANG
102TG 14039TG 1403969545CAM MI VIEN 500ASIA GLORY 6BẾN CẢNG SÀI GÒNK522/04/202125/04/2021DONG THAPTIEN GIANG
103CT 08086CT 08086194964CLINKER 1900VU GIA 36BẾN CẢNG SÀI GÒNBP13 - CSG22/04/202125/04/2021LONG BINHBA RIA VUNG TAU
104SG 9008SG 9008198869THAN 1495 BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO22/04/202125/04/2021TAY NINHTAY NINH
105SG 7649SG 7649148059SAT THEP 1470LEONIDASBẾN CẢNG BÔNG SENK1722/04/202125/04/2021BINH DUONGBINH DUONG
106GLS 16SG 7907361280CONTAINER 300 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021BINH DUONGCAN THO
107WILMAR SUCCESSSG 3609109756CONTAINER 108 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV122/04/202124/04/2021THU DUCCAI MEP
108AG 08062AG 080626218XI MANG 60 BẾN CẢNG TRẠM NGHIỀN XI MĂNG HẠ LONGCẦU CẢNG 1000 DWT22/04/202124/04/2021TIEN GIANGTIEN GIANG
109BTR 3285BTR 32856917XI MANG 68 BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO22/04/202124/04/2021LONG ANLONG AN
110CT 07808CT 0780899655CLINKER 980VIET THUAN 568CTY CP NHA RONGSR-6A22/04/202125/04/2021VINH LONGTHU DUC
111PHU MYSG 219375644CONTAINER 200 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202125/04/2021THU DUC/DONG NAI
112SG 2777SG 277795648THACH CAO 900THANH CONG 36CTY CP NHA RONGBP-SR322/04/202125/04/2021THU DUC/BINH DUONG
113TG 14792TG 1479259744 TEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202125/04/2021PHU MYAN GIANG
114TG 5329TG 532955342GAO 550HTK FORTUNEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT922/04/202126/04/2021CAN THOCAN THO
115TG 13847TG 1384735337 TEAM CHALLENGEC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT522/04/202126/04/2021CAN THOTIEN GIANG
116HTV-171SG 6254178262 QUANG HAI 01CTY CP NHA RONGB20NR22/04/202125/04/2021THU DUC/BINH DUONG
117PHUONG MINH 3TG 617973554XANG DAU 725 TONG KHO XDNB4AESSO22/04/202124/04/2021TIEN GIANGTIEN GIANG
118TG-14464TG-1446468045 COURAGEPHAO GEMADEPTPL0422/04/202126/04/2021PHU MYCAN THO
119QUỲNH ANHVL 15108219274  BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO222/04/202125/04/2021DONG NAIDONG NAI
120TV 4492TV 449218431XANG DAU 170 TONG KHO XDNB1BSHELL22/04/202124/04/2021CAN THOKIEN GIANG
121TRUNG THÀNH 1KG 0185434539XANG DAU 340 TONG KHO XDNB2ASHELL22/04/202124/04/2021KIEN GIANGKIEN GIANG
122HTV 202SG 6020216266THACH CAO 2100BANGSAOTONGCTY CP DVXD HHVC-SSV222/04/202125/04/2021THU DUC/BINH DUONG
123BTR 7727BTR 77274921XI MANG 48 BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 2 - XM NGHI SƠN22/04/202124/04/2021BEN TREBEN TRE
124TV 1430TV 143028536XANG DAU 270 TONG KHO XDNB3AESSO22/04/202124/04/2021TRA VINHTRA VINH
125HÀM LUÔNG 8SG 2674104153XANG DAU 1000 TONG KHO XDNB1BSHELL22/04/202125/04/2021TIEN GIANGTIEN GIANG
126PHÚC THUẬN 2SG 230680851NIL KHU NEO SOAI RAPBO BANG22/04/202124/04/2021BA RIA VUNG TAUTHU DUC/
127NEWPORT 01SG 6921166071CONTAINER 800 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL722/04/202125/04/2021DONG NAIDONG NAI
128HÀM LUÔNG 10SG 3227141761XANG DAU 1000 TONG KHO XDNB1BSHELL22/04/202125/04/2021CAN THOCAN THO
129HÀM LUÔNG 16SG 5458112056XANG DAU 1000 TONG KHO XDNB1BSHELL22/04/202124/04/2021LONG ANTHUONG PHUOC
130ĐẠI LỢISG 543451347XANG DAU 260 TONG KHO XDNB4AESSO22/04/202124/04/2021TRA VINHTRA VINH
131GLS-07SG 7813366984CONTAINER 580 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO222/04/202124/04/2021THUONG PHUOCCAI MEP
132SG 6257SG 6257 13    22/04/202125/04/2021THU DUC/THU DUC/
133SG 9172SG 917271236 QUANG HAI 01CTY CP NHA RONGB20NR22/04/202125/04/2021THU DUC/THU DUC/