Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 07/12/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1PHUONG MINH 3TG 617973554XANG DAU 725 TONG KHO XDNB1AESSO07/12/201910/12/2019TIEN GIANGTIEN GIANG
2BTR 0001BTR 000113035XANG DAU 120 TONG KHO XDNB1AESSO07/12/201910/12/2019BEN TREBEN TRE
3BTR 0020BTR 002028838XANG DAU 270 TONG KHO XDNB1AESSO07/12/201910/12/2019BEN TREBEN TRE
4BTR 0049BTR 004915830XANG DAU 140 TONG KHO XDNB1AESSO07/12/201910/12/2019BEN TREBEN TRE
5TG 14316TG 1431662645  TAN CANGBN_PH 107/12/201910/12/2019BA RIA VUNG TAUAN GIANG
6HTV 1402SG 8060152859THAN 1500DECLAN DUFFCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN07/12/201910/12/2019DONG NAITP. HO CHI MINH
7VL 14878VL 1487859647XI MANG 450 CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC07/12/201910/12/2019CAN THOCAN THO
8HTV 1404SG 8062152859THAN 1500DECLAN DUFFCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN07/12/201909/12/2019DONG NAITP. HO CHI MINH
9LA 06725LA 0672524932XI MANG 245 CTY CP XM HA LONGCẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL07/12/201910/12/2019LONG ANLONG AN
10VL 14309VL 1430914922BOT DA 135 CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV107/12/201909/12/2019VINH LONGVINH LONG
11AG 22544AG 2254429233  TAN CANGBN_PH 107/12/201910/12/2019AN GIANGAN GIANG
12BTR 0870BTR 08705021XI MANG 48 CTY CP XM FICOFICO07/12/201910/12/2019BEN TREBEN TRE
13ANH NHU 7CT 08999135757CONTAINER 558 CANG BEN NGHEK1507/12/201909/12/2019CAN THOVINH LONG
14THIÊN NAM 10BV 1098135057  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 107/12/201910/12/2019AN NGAIAN NGAI
15HIEP LUC 1SG 6681101150  CTY CP XM HA LONGCẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL07/12/201910/12/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
16TG 14619TG 1461938437XI MANG 380 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 107/12/201909/12/2019BINH DUONGBINH DUONG
17BV 3709BV 370967045XI MANG 664 CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 107/12/201909/12/2019BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
18CT 05585CT 0558517227PHAN HHOC 160 TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0207/12/201910/12/2019SOC TRANGSOC TRANG
19HTV 131SG 6285135657  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 107/12/201910/12/2019THU DUC/KIEN GIANG
20BẠC LIÊU IIIBL 138632438XANG DAU 298 TONG KHO XDNB1AESSO07/12/201909/12/2019BEN TREBEN TRE
21PHU MYSG 219375644CONTAINER 700 TAN CANGBN_PH 107/12/201911/12/2019THU DUC/THU DUC/
22VL 14919VL 1491941439PHAN HHOC 380 TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0207/12/201910/12/2019SOC TRANGVINH LONG
23ST 02647ST 0264713123PHAN HHOC 110 TAN CANG HIEP PHUOCTCHP 0207/12/201910/12/2019VINH LONGVINH LONG
24TAY NAM 25SG 5505109454CONTAINER 900 TAN CANGBN_PH 107/12/201909/12/2019CAN THOTHU DUC
25DONG DAN 2SG 047875854  CANG DTV CAI LANCALOFIC22/10/201910/12/2019CAN THOCAN THO
26HOÀNG LONGSG 232499952DAU T.VAT 900BERGPRAI/HSB 3068CTY CP VT & GN HAI LONGHL307/12/201910/12/2019THU DUC/THU DUC/
27SG 5707SG 5707181865DAU T.VAT 1700BERGPRAI/HSB 3068CTY CP VT & GN HAI LONGHL307/12/201910/12/2019THU DUC/THU DUC/
28HTV 09SG 6284123654  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 107/12/201909/12/2019KIEN LUONGKIEN GIANG
29AG 21190AG 21190136157  CTY CP XM HA TIEN IP.HUU 107/12/201909/12/2019BINH DUONGKIEN GIANG
30GLS PETROLSG 625673650XANG DAU 112 TONG KHO XDNB1AESSO07/12/201909/12/2019THU DUC/THU DUC/
31THONG NHAT 17SG 3006109454H.KHO KHAC 100 CANG SAO MAISAO MAI07/12/201910/12/2019KIEN GIANGDONG NAI
32AG 22609AG 2260980549 AMSTEL LIONCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0607/12/201911/12/2019AN GIANGAN GIANG
33TUẤN DANHSG 083861943 RIJN CONFIDENCECTY FALCONB2 FCON07/12/201911/12/2019PHU MYDONG THAP
34TG 5905TG 590552242 AMSTEL LIONCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0607/12/201911/12/2019PHU MYCAN THO
35THANH BINH 16HD 1277129860  CTY CP XM HA LONGCẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL07/12/201910/12/2019THU DUC/BINH DUONG