Lịch phương tiện thủy nội địa ngày 15/08/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTTên tàuSố ĐKDWTChiều dàiLoại hàng hóaTàu cập mạnKhu vực cảngCầu phaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng kế tiếpCảng cuối
1ST 05474ST 054749922VÔI BỘT 98 BẾN CẢNG SÀI GÒNK1215/08/202018/08/2020SOC TRANGSOC TRANG
2ST 3121HST 3121H9222BOT DA 90 BẾN CẢNG BẾN NGHÉK1515/08/202018/08/2020KIEN GIANGKIEN LUONG
3ME KONG 06SG 6699149557CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020CAI MEPPHU MY
4THIEN NAMBV 047780849  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 115/08/202018/08/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
5TG 14378TG 1437859043  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020DONG THAPDONG THAP
6LA 07690LA 0769026934PHAN HHOC 260 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020CAN THOCAN THO
7VL 13670VL 1367025032PHAN HHOC 240 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020LONG ANCAN THO
8SG 7052SG 7052150058THAN 1400LIAN XINCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI15/08/202018/08/2020BA RIA VUNG TAULONG AN
9AG 22989AG 2298957444  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020AN GIANGAN GIANG
10BD 0306BD 030632239XANG DAU 295 BEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONGBEN CANG TKXD 102 MO RONG15/08/202018/08/2020BINH DUONGBINH DUONG
11BTR 6764BTR 67648619XI MANG 85 BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO15/08/202018/08/2020BEN TREBEN TRE
12HẢI MINH 58SG 689997053CONTAINER 700 BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0215/08/202018/08/2020THU DUCCT CPXM HA TIEN
13PHÚ MỸ 5SG 5326133061CONTAINER 400 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020DONG NAIDONG NAI
14DN 0426DN 042649545  BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO15/08/202018/08/2020BA RIA VUNG TAUKIEN LUONG
15GHE CHO DAUSG 19154419XANG DAU 42 TONG KHO XDNB1AESSO15/08/202018/08/2020THU DUC/THU DUC/
16BD 0111BD 0111142959NIL BẾN CẢNG XI MĂNG FICOFICO15/08/202018/08/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
17TG 15995TG 1599519229BOT DA 190 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV115/08/202018/08/2020TIEN GIANGTIEN GIANG
18BTR 7429BTR 74293016XI MANG 28 BẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)CẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL15/08/202017/08/2020BEN TREBEN TRE
19TG 26868TG 26868101050  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020DONG THAPDONG THAP
20AG 22224AG 2222412325XI MANG 120 BẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)CẦU XUẤT 1000 DWT-XMHL15/08/202017/08/2020LONG ANDONG THAP
21DT 23824DT 2382449842  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020AN GIANGCAN THO
22PHUOC TAO 15SG 8838170461CONTAINER 580 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020CAI MEPCAI MEP
23SOWATCO 08SG 092973444CONTAINER 200 BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV115/08/202017/08/2020THU DUCTHU DUC
24THANH CHÂU 36BV 125641942XANG DAU 360 TONG KHO XDNB1AESSO15/08/202017/08/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
25LE PHATAG 1115149240 AN BINH 18CTY CP DVXD HHVC-SSV115/08/202018/08/2020CAN THOCAN THO
26THƯỢNG HẢI 11DN 0945147359THAN 1400GREAT RAINBOWCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN15/08/202018/08/2020BINH DUONGTAY NINH
27AG 19646AG 1964660943 AN BINH 18CTY CP DVXD HHVC-SSV115/08/202019/08/2020PHU MYAN GIANG
28HTV 153SG 6049153058THAN 1200LIAN XINCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI15/08/202019/08/2020BA RIA VUNG TAUBINH DUONG
29SG 0212SG 0212 20    15/08/202018/08/2020DONG NAIDONG NAI
30SG 6977SG 6977201861THAN 2000ELIKONCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI15/08/202018/08/2020DONG NAIDONG NAI
31TAY NAM 16SG 5346221372CONTAINER 900 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020CAI MEPTHU DUC
32DT 14949DT 14949103853NILJIAN GUO HAICTY CP NHA RONGSR-6A15/08/202018/08/2020PHU MYCA MAU
33TG 4979TG 497973247 MARITIME VICTORYC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT515/08/202018/08/2020PHU MYDONG THAP
34QUOC CUONGVL 1277144039XI MANG 420JIAN GUO HAICTY CP NHA RONGSR-6A15/08/202019/08/2020BAC LIEUCA MAU
35NGUYEN PHATSG 653380551CONTAINER 120 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020DONG THAPCAN THO
36TG 17919TG 1791961543  BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BEN XL715/08/202018/08/2020AN GIANGDONG THAP
37AG 23843AG 238439722PHAN HHOC 90 BẾN CẢNG SÀI GÒNK1215/08/202018/08/2020SOC TRANGSOC TRANG
38CAN THO 22CT 0194968045CONTAINER 360 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020CAN THOCAN THO
39MINH TƯỜNGLA 05239149858CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020THU DUC/DONG NAI
40VL 8929VL 892928735  BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0215/08/202018/08/2020SOC TRANGSOC TRANG
41DONG PHUONG 20SG 474257244CONTAINER 300 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020AN GIANGAN GIANG
42ATP 01NB 8116164871  BẾN CẢNG XI MĂNG SAO MAISAO MAI15/08/202018/08/2020KIEN GIANGKIEN GIANG
43SG 8723SG 872328429XI MANG 282 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 115/08/202018/08/2020PHU DINHPHU DINH
44MINH THANHCT 0088246540XI MANG 430 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 215/08/202018/08/2020BA RIA VUNG TAUBA RIA VUNG TAU
45MAI VÀNGBL 298962344NILJIAN GUO HAICTY CP NHA RONGSR-6A15/08/202019/08/2020PHU MYCA MAU
46LA 06932LA 0693230933XI MANG 300 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 115/08/202018/08/2020DONG NAIDONG NAI
47NAM SƠNSG 5554215065CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020CAI MEPDONG NAI
48TAY NAM 25SG 5505109454CONTAINER 750 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020THU DUCCAN THO
49MY HOA 3AG 1055828437XANG DAU 280 BẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETROAPETRO15/08/202017/08/2020CAN THOCAN THO
50SG 7441SG 7441 15    15/08/202018/08/2020THU DUC/BINH DUONG
51SG 6671SG 6671130149  BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 115/08/202018/08/2020THU DUC/BINH DUONG
52AG 22755AG 22755134056  BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 115/08/202018/08/2020KIEN GIANGKIEN GIANG
53SP-ITC-07SG 8980372780  BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO215/08/202018/08/2020CAI MEPCAI MEP
54VẠN HƯNGCT 0779949541 JIAN GUO HAICTY CP NHA RONGSR-6A15/08/202019/08/2020PHU MYCA MAU
55HTV 141SG 6266140857THAN 1300EVNIACTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN15/08/202018/08/2020CAI MEPBINH DUONG
56KHANH HUY 05LA 05697142358CONTAINER 1000 BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 115/08/202018/08/2020CAI MEPCAN THO
57DT 23399DT 23399166260THAN 1600ELIKONCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI15/08/202018/08/2020DONG NAIDONG NAI
58VL 14878VL 1487859647XI MANG 456 BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC15/08/202018/08/2020CAN THOCAN THO
59THƯỢNG HẢI 10DN 0906126456THAN 1200GREAT RAINBOWCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN15/08/202018/08/2020BINH DUONGHAU GIANG
60LA 02174LA 021744316XI MANG 42 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 115/08/202017/08/2020PHU DINHPHU DINH
61AG 21190AG 21190136157GO 500 BẾN CẢNG XI MĂNG HÀ TIÊN 1P.HUU 115/08/202018/08/2020CAN THOKIEN GIANG