Vị trí tàu tại cảng ngày 08/03/2021
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BẾN NGHÉ

 BAO GLORYLIBERIABẾN CẢNG BẾN NGHÉK15B07/03/202107/03/2021 - 11:00
 GOLDEN BRIDGEPANAMABẾN CẢNG BẾN NGHÉK15C08/03/202108/03/2021 - 09:00
 NASICO NAVIGATORVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK1503/03/202106/03/2021 - 17:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BÔNG SEN

 CHITAMONGOLIABẾN CẢNG BÔNG SENK1706/03/202108/03/2021 - 04:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)

 CSCL LIMAHONGKONGBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 308/03/202108/03/2021 - 10:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 124/07/202024/07/2020 - 10:30
 TAN CANG 04VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 220/10/202020/10/2020 - 14:30
 TAN CANG 08VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG 12VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 17/07/2019 - 09:30
 TAN CANG A1VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/02/202127/02/2021 - 17:00
 TAN CANG A2VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 101/11/202001/11/2020 - 11:00
 TAN CANG A3VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 215/06/201915/06/2019 - 13:30
 TAN CANG A36VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 728/11/202028/11/2020 - 14:00
 TAN CANG A5VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 213/02/202113/02/2021 - 09:00
 TAN CANG A6VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 204/02/202104/02/2021 - 20:00
 TC-06VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 29/05/2020 - 09:08

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 LADY LINNVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC04/03/202105/03/2021 - 08:00
 PHU XUAN 2VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB330/12/202028/02/2021 - 18:00
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB405/08/201419/12/2020 - 05:00
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00
 TAU KHACH DU LICHVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 30/09/2020 - 14:30
 THUAN HAI TK3 + THUAN HAI SL3VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB07/11/202004/03/2021 - 20:30
 V.L.10THAILANDBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB228/02/202128/02/2021 - 16:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITC

 THANH CONG 68VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00
 WU YI SHANPANAMABẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO207/03/202107/03/2021 - 18:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

 PHU MY 20VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 105/02/202105/02/2021 - 14:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG DẦU KHÍ QUỐC TẾ PACIFIC PETRO

 TIEN MINHVIET NAMBẾN CẢNG DẦU KHÍ QUỐC TẾ PACIFIC PETROCẦU CẢNG 49.000 DWT - PACIFIC PETRO05/03/202105/03/2021 - 22:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚ

 FALCON 09VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU06/04/202025/02/2021 - 16:00
 FALCON 17VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU27/11/202025/02/2021 - 15:00
 LONG PHU 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU09/07/202020/07/2020 - 14:30
 PHUOC DUOC 08VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU10/08/202010/08/2020 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 ASIA TK1 - ASIA SL2VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR221/12/202007/02/2021 - 13:00
 BLACK PEARLVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN 03/02/2021 - 10:00
 DAISY JNPTGABONBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR118/02/202103/03/2021 - 07:30
 MIRAIVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR103/03/202103/03/2021 - 14:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 THIEN UNG 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR1 *20/02/202103/03/2021 - 20:00
 TRUNG DUNG STARVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR313/12/202004/03/2021 - 08:00
 VIETSUN DYNAMICVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR128/02/202104/03/2021 - 07:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

 AFRICAN FALCONBAHAMASBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 2 - QT LONG AN28/02/202128/02/2021 - 21:00
 HAI DUONG 09VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN06/03/202106/03/2021 - 04:00
 SILK ROAD LIANG HUICHINABẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN07/03/202108/03/2021 - 14:30
 THAI THANH 02VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN03/12/202003/12/2020 - 11:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN

 AN THINH PHU 08VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB2220/01/202125/01/2021 - 13:00
 AQUAMARINEVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB4306/03/202106/03/2021 - 06:00
 B100VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI16/10/202006/03/2021 - 10:30
 BIEN DONG TRADERVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12B07/03/202107/03/2021 - 16:00
 BINH AN RESEARCHVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB.TT2 *03/11/202020/02/2021 - 16:00
 BINH AN VALIANTVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB.TT2 *03/11/202003/11/2020 - 10:00
 BINH AN VICTORIAVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB.TT2 *28/02/202128/02/2021 - 09:00
 CSG 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1003/02/202103/02/2021 - 19:00
 HONG LINH 1VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNM412/02/202117/02/2021 - 04:00
 HUAN LUYEN 02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI08/01/202008/01/2020 - 15:00
 INTER GRACEKOREABẾN CẢNG SÀI GÒNK607/03/202107/03/2021 - 14:00
 NAM PHAT 01VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12C104/03/202106/03/2021 - 18:00
 NGAN LONGVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 OCEAN 39VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK228/02/202128/02/2021 - 21:00
 PHƯƠNG NAM 68VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTAN.T.207/03/202107/03/2021 - 02:00
 SG 5684VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB37 *04/12/201816/01/2021 - 16:00
 THINH LONG 26VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK307/03/202107/03/2021 - 07:00
 VIET THUAN 56VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTAN.T.208/03/202108/03/2021 - 15:00
 VU GIA 09VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB4105/03/202105/03/2021 - 13:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC

 A DONG 28VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP06/03/202107/03/2021 - 06:00
 CAI LAN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/05/201819/05/2018 - 10:00
 HOANG DUNG 568VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP08/03/202108/03/2021 - 08:30
 NAM TIEN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP21/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP21/04/201821/04/2018 - 07:00
 TDC 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP01/11/201501/11/2015 - 10:00
 VIET THUAN 26VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP *28/02/202102/03/2021 - 19:30
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC

 LA 03697VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 04038VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 06107VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0210/11/202010/11/2020 - 09:00
 LA 06163VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 06245VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 06250VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 06453VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 07442VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 LA 07443VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 15:00
 LA 07682VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0231/12/202031/12/2020 - 07:00
 SG 2183VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0231/12/202031/12/2020 - 07:00
 SG 5035VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0110/11/202010/11/2020 - 11:00
 SG 5136VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0231/12/202031/12/2020 - 07:00
 SG 5223VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0231/12/202031/12/2020 - 07:00
 SG 5236VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0231/12/202031/12/2020 - 07:00
 TAN CANG PIONEERVIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0108/03/202108/03/2021 - 16:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II13/09/202013/09/2020 - 20:00
 NAM HAI 2VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II14/09/202014/09/2020 - 01:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETRO

 GOLD OCEANVIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETROBPETRO08/03/202108/03/2021 - 05:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠN

 BRAVEVIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC05/03/202105/03/2021 - 14:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONG

 OCEAN 18VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 120/02/202105/03/2021 - 05:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO HẢI VÂN

 BV 3939VIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP1-HAI VAN05/12/202005/12/2020 - 11:00
 CHINA ENERGYHONGKONGBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN08/03/202108/03/2021 - 12:00
 KAMIYAVIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN07/10/202007/10/2020 - 04:30
 KIEVVIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN25/10/202025/10/2020 - 20:00
 LENALIBERIABẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN30/09/201706/11/2020 - 19:00
 MARCUSLIBERIABẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN27/03/202027/12/2020 - 15:00
 NAVIG8 GALLANTRYLIBERIABẾN PHAO HẢI VÂNBP1-HAI VAN07/03/202107/03/2021 - 07:30
 SEA FORCE 1VIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN08/03/202108/03/2021 - 12:00
 SEA FORCE 2VIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN06/03/202106/03/2021 - 09:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

 HOANG TRIEU 36VIET NAMBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-ĐT106/03/202107/03/2021 - 12:33
 SOUTH STARVIET NAMBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-ĐT216/01/202121/02/2021 - 13:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 ENA MONARCHSINGAPOREC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT910/02/202110/02/2021 - 13:00
 HDB 402SINGAPOREC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT910/02/202110/02/2021 - 13:00
 NIHAT-MPANAMAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT401/03/202101/03/2021 - 09:00
 OCS MISS BEEINDONESIAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT910/02/202110/02/2021 - 13:00
 STAR 25VIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT828/02/202128/02/2021 - 11:00
 VISSAI VCT 02VIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT506/03/202106/03/2021 - 10:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VIỆT PHÁT

 PAN SPIRITPANAMACÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VIỆT PHÁTBẾN PHAO BVP306/03/202106/03/2021 - 07:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 CAS AVANCAMARSHALL ISLCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI06/03/202106/03/2021 - 10:00
 PVT SAPPHIREVIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI09/01/202109/01/2021 - 09:30
 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201923/01/2021 - 00:00
 VIET THUAN 169VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI *08/03/202108/03/2021 - 01:00
 VIET THUAN 32-02VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI07/03/202107/03/2021 - 16:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 PACIFIC 08PANAMACÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI03/03/202104/03/2021 - 09:00
 SKYLIGHTMARSHALL ISLCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI07/03/202108/03/2021 - 01:00
 VNL 05VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI06/03/202106/03/2021 - 03:00
 VNL VOYAGERVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI01/03/202101/03/2021 - 18:00

Khu vực cảng: CÔNG VỤ CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

 ST-207VIET NAMCÔNG VỤ CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINHCẦU CẢNG NEO ĐẬU TÀU, CA NÔ CÔNG VỤ QUẬN 7 08/02/2021 - 10:30

Khu vực cảng: CT TNHH CONG NGHIEP FU-I

 VIET MYVIET NAMCT TNHH CONG NGHIEP FU-ICẦU CẢNG NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU26/02/202126/02/2021 - 17:30

Khu vực cảng: CT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH

 PHU LOC 09VIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX51 26/11/2020 - 12:00
 TRUNG TRACVIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX5118/02/202118/02/2021 - 13:00

Khu vực cảng: CTY CP DVXD HH

 MANYPLUS 18+MANYPLUS 17MALAYSIACTY CP DVXD HHVC-SSV106/03/202106/03/2021 - 13:00

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 VIET THUAN 568VIET NAMCTY CP NHA RONGBP-SR322/02/202125/02/2021 - 12:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 LI FUNGSIERRA LEONECTY CP TMDV PHU MYB.PM 114/12/202001/01/2021 - 13:00
 LIMCO MARUVIET NAMCTY CP TMDV PHU MYB.PM 302/03/202102/03/2021 - 16:30
 PRIMROSE/HSB4487THAILANDCTY CP TMDV PHU MYB.PM 227/11/202023/12/2020 - 09:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 CH DORISKOREACTY CP VT & GN HAI LONGHL227/02/202102/03/2021 - 02:30

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 TK 61VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0626/12/201926/12/2019 - 22:00
 VIET THANG 136VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0101/03/202101/03/2021 - 09:30

Khu vực cảng: CTY FALCON

 ARGOS MLIBERIACTY FALCONB2 FCON14/02/202107/03/2021 - 15:00

Khu vực cảng: Cty Xi mang Chinfon HP

 GIA VINH 68 - BLCVIET NAMCty Xi mang Chinfon HPCHINFON01/03/202107/03/2021 - 10:00

Khu vực cảng: KHU NEO CAN GIO

 PHUONG LINH 26VIET NAMKHU NEO CAN GIOCG-0207/03/202107/03/2021 - 13:00

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 AULAC BELLAVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0603/03/202104/03/2021 - 12:00
 CHITA 1MONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0703/03/202103/03/2021 - 21:00
 DUC NAM 01VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1301/03/202101/03/2021 - 16:00
 EAST SPEEDMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-1005/03/202106/03/2021 - 19:00
 HAI NAM 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1106/03/202106/03/2021 - 02:00
 HONG DUC 01VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0412/02/202115/02/2021 - 07:00
 KON TA MARUMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0110/01/202110/01/2021 - 10:00
 LONGHUNG 2VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0501/03/202105/03/2021 - 16:00
 PETROLIMEX 08VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1805/03/202108/03/2021 - 07:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0110/10/201910/10/2019 - 04:00
 SUNRISE 168VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1708/03/202108/03/2021 - 04:00
 THUAN HAI 36VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1205/03/202105/03/2021 - 07:00
 VINH HIEN 69VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0905/03/202106/03/2021 - 13:00
 XUYEN A 18VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0807/03/202107/03/2021 - 14:00

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 AN TUAN 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 BV 0792VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 BV 1105VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1114VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1161VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1204VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1205VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 BV 1222VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 BV 1224VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1260VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1439VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1648VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 BV 1933VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 DN 0861VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0609/12/202009/12/2020 - 13:00
 DUONG DONG 17VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/11/202018/11/2020 - 12:00
 HOANG THINH TC 03VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG19/11/202019/11/2020 - 15:00
 HUNG MANH 36VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/03/202105/03/2021 - 10:00
 HUNG PHUC 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/11/202007/11/2020 - 15:00
 LA 05688VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 LA 05736VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 06246VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 LA 06280VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0628/11/202028/11/2020 - 15:00
 LA 06547VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 06617VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 LA 06681VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 06827VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0618/11/202018/11/2020 - 15:00
 LA 07107VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 07124VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07289VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07451VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 07486VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0623/11/202023/11/2020 - 16:00
 LA 07526VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0608/12/202008/12/2020 - 11:00
 LA 07589VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07762VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 07790VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07798VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG30/01/202130/01/2021 - 06:00
 MINH HANGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0604/08/202004/08/2020 - 13:00
 PHU LOC 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG03/03/202103/03/2021 - 06:00
 PHU LOC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/03/202106/03/2021 - 03:00
 PHU LOC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG27/02/202127/02/2021 - 11:00
 PHU LOC 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG03/03/202103/03/2021 - 10:00
 PHUONG LINH 16VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1026/02/202126/02/2021 - 09:00
 PRINCE RIVERVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG01/03/202101/03/2021 - 09:45
 QUE HUONG 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/05/202005/05/2020 - 07:30
 SAI GON XANH 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG04/12/202004/12/2020 - 15:00
 SAO MAI 03VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SAO MAI 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SAVIMEX 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG05/03/202105/03/2021 - 16:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 0069VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 SG 3207VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:30
 SG 3316VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SG 3905VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 SG 5435VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SG 5608VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 SG 6373VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SG 7755VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SG 7870VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 SG 7950VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0618/11/202018/11/2020 - 15:00
 SG 8186VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 SG 8191VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 SG 8323VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 SG 8675VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0618/11/202018/11/2020 - 15:00
 SG 8819VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SONG HONG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/08/202007/08/2020 - 03:00
 SONG THUONG 07VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SONG THUONG 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 THANG LOI 27 - ALCIVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0903/03/202103/03/2021 - 09:30
 THANH PHONG 04VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG08/03/202108/03/2021 - 17:00
 TRUNG DUNG 26VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/03/202107/03/2021 - 07:00
 VIET THANG 126VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1127/02/202104/03/2021 - 05:00
 VINH KHANG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/01/202123/01/2021 - 14:00
 VTT 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0702/03/202103/03/2021 - 11:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO TLIENG

 MAXLIBERIAKHU NEO TLIENGNEO TL27/03/202031/03/2020 - 16:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 ADVANTAGEPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT27/02/202127/02/2021 - 09:00
 AS COLUMBIAPORTUGALKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 13:00
 AULAC VISIONVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 21:00
 DAI DUONG 16VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT03/03/202103/03/2021 - 17:00
 DAI NGHIA 09VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT *07/03/202107/03/2021 - 11:00
 DUC NAM 002VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT02/03/202102/03/2021 - 14:00
 DYNAMIC OCEAN 16VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT24/02/202124/02/2021 - 17:00
 EVER CROWNPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 20:00
 HAI DANG 16VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT25/11/202025/11/2020 - 08:00
 HAI LINH 03VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 13:00
 HANSA SIEGBURGLIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT07/03/202107/03/2021 - 13:00
 HONG PHU 09VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT14/12/202014/12/2020 - 21:00
 INSPIREMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 13:00
 INTERASIA ADVANCESINGAPOREKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 06:00
 JIN JIHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT05/03/202105/03/2021 - 04:00
 JOSCO LUCKYHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 15:00
 KAMNIKPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 23:00
 KMTC SHANGHAIKOREAKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 06:30
 KMTC SURABAYAPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 07:00
 LA 04983VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT17/11/202017/11/2020 - 16:00
 MONALISA DUAINDONESIAKHU NEO VTAUNEO VT04/03/202108/03/2021 - 06:00
 NHA BE 08VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 20:30
 PEACE STARVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT26/01/202108/03/2021 - 06:00
 PHU AN 368VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT07/03/202107/03/2021 - 19:00
 POS HOCHIMINHPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT07/03/202107/03/2021 - 06:00
 QUANG PHUC 08VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT03/03/202103/03/2021 - 18:00
 SEKISHU INDAHINDONESIAKHU NEO VTAUNEO VT02/03/202106/03/2021 - 20:00
 SK LINE 1SINGAPOREKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 17:00
 STARSHIP TAURUSMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 12:00
 STS PIONEERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 12:00
 THAI BINH DUONG 17VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT09/12/202009/12/2020 - 15:00
 THÀNH PHÁT 09VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT *02/02/202103/02/2021 - 16:30
 TRUONG NGUYEN 18VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT28/02/202128/02/2021 - 22:00
 VINACOMIN 07VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT07/03/202107/03/2021 - 16:00
 VU GIA 15VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 14:00
 WAN HAI 306SINGAPOREKHU NEO VTAUNEO VT08/03/202108/03/2021 - 01:00
 XUAN DUC 68VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT07/03/202107/03/2021 - 15:00

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76

 HO TAY/3WCB9VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7626/01/202127/01/2021 - 16:00

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 FALCON 06VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/02/202124/02/2021 - 10:00
 FALCON 10VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0307/11/202007/11/2020 - 19:00
 FALCON 15VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0323/01/202123/01/2021 - 05:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 HAI PHUONG OCEANVIET NAMPHAO GEMADEPTPL0403/03/202103/03/2021 - 06:00
 HOA BINH 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0508/03/202108/03/2021 - 10:00
 TRUONG LOC 16VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0305/02/202108/03/2021 - 06:00