Vị trí tàu tại cảng ngày 22/04/2021
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BẾN NGHÉ

 RIVER GLOBEMARSHALL ISLBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15C22/04/202122/04/2021 - 11:30
 VIETSUN FORTUNEVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK1522/04/202122/04/2021 - 10:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BÔNG SEN

 HUNG PHUC 1VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1807/11/202012/04/2021 - 05:00
 LEONIDASLIBERIABẾN CẢNG BÔNG SENK1720/04/202121/04/2021 - 08:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)

 AMALIA CMALTABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 522/04/202122/04/2021 - 02:00
 ARTOTINAMALTABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 522/04/202122/04/2021 - 09:00
 BOX ENDEAVOURLIBERIABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 722/04/202122/04/2021 - 18:30
 CSCL PANAMAHONGKONGBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 322/04/202122/04/2021 - 17:00
 OCEAN PROBEHONGKONGBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 122/04/202122/04/2021 - 09:00
 POS HOCHIMINHPANAMABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202122/04/2021 - 19:00
 SITC MACAOHONGKONGBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/04/202122/04/2021 - 09:00
 ST.MARYCYPRUSBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 104/04/202106/04/2021 - 01:30
 STARSHIP URSAMARSHALL ISLBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 520/04/202120/04/2021 - 20:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 124/07/202024/07/2020 - 10:30
 TAN CANG 04VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 220/10/202020/10/2020 - 14:30
 TAN CANG 12VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 17/07/2019 - 09:30
 TAN CANG A1VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/02/202127/02/2021 - 17:00
 TAN CANG A2VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 201/11/202019/03/2021 - 12:30
 TAN CANG A3VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 215/06/201913/04/2021 - 04:00
 TAN CANG A36VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 728/11/202028/11/2020 - 14:00
 TAN CANG A5VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 213/02/202119/03/2021 - 12:30
 TAN CANG A6VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 204/02/202113/04/2021 - 04:00
 TC-06VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 29/05/2020 - 09:08
 THANA BHUMSINGAPOREBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 122/04/202122/04/2021 - 14:30
 WAN HAI 302SINGAPOREBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 121/04/202121/04/2021 - 11:00
 XETHA BHUMSINGAPOREBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 322/04/202122/04/2021 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 HDB 401SINGAPOREBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB109/04/202113/04/2021 - 00:00
 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 PHU XUAN 2VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC30/12/202014/04/2021 - 12:30
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB405/08/201419/12/2020 - 05:00
 SEACATVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB *17/04/202117/04/2021 - 04:30
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00
 TAU KHACH DU LICHVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 30/09/2020 - 14:30
 TRUNG NAM S 02VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB04/04/202105/04/2021 - 00:30
 VINASHIN BACH DANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNBTB4 *21/04/202121/04/2021 - 14:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITC

 LIBERATORLIBERIABẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO216/04/202117/04/2021 - 05:00
 THANH CONG 68VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

 PACIFIC HIGHWAYPANAMABẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 221/04/202122/04/2021 - 06:00
 SEA DOLPHINVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 122/04/202122/04/2021 - 19:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚC

 PACIFIC 18VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP22/04/202122/04/2021 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚ

 FALCON 09VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU06/04/202025/02/2021 - 16:00
 FALCON 17VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU27/11/202025/02/2021 - 15:00
 LONG PHU 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU09/07/202020/07/2020 - 14:30
 PHUOC DUOC 08VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU10/08/202010/08/2020 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 ASIA TK1 - ASIA SL2VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR121/12/202020/04/2021 - 12:00
 BLACK PEARLVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN 30/03/2021 - 13:00
 KASUGAVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR1 *14/04/202114/04/2021 - 18:30
 KIEN HUNGVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR217/04/202121/04/2021 - 13:30
 LONG PHU 16VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR227/03/202120/04/2021 - 17:30
 NASICO NAVIGATORVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR103/03/202117/04/2021 - 07:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 TAN CANG FOUNDATIONVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR320/04/202121/04/2021 - 04:00
 THIEN UNG 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR1 *20/02/202116/04/2021 - 07:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

 PHUC THUAN 36VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN22/04/202122/04/2021 - 04:00
 QUANG MINH 6VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN15/04/202119/04/2021 - 04:00
 THAI THANH 02VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 1 - QT LONG AN03/12/202003/12/2020 - 11:00
 YUN DABELIZEBẾN CẢNG QUỐC TẾ LONG ANCẦU CẢNG SỐ 2 - QT LONG AN21/04/202121/04/2021 - 02:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG RAU QUẢ

 HAI LEE 5GUINEABẾN CẢNG RAU QUẢK1621/04/202122/04/2021 - 17:00
 SEIYO GODDESSPANAMABẾN CẢNG RAU QUẢK1622/04/202122/04/2021 - 19:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN

 AN THINH PHU 08VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB2220/01/202125/01/2021 - 13:00
 ASIA GLORY 6INDONESIABẾN CẢNG SÀI GÒNK520/04/202120/04/2021 - 06:00
 ATN OCEAN 88VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12A22/04/202122/04/2021 - 04:00
 B100VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI16/10/202020/04/2021 - 13:30
 BAO RUI LINGCHINABẾN CẢNG SÀI GÒNTAN.T.217/04/202117/04/2021 - 04:30
 BIEN DONG STARVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12B22/04/202122/04/2021 - 10:00
 BINH AN RESEARCHVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB.TT2 *03/11/202020/02/2021 - 16:00
 CSG 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1003/02/202103/02/2021 - 19:00
 DUC NAM 01VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK321/04/202121/04/2021 - 11:00
 FORTUNE FREIGHTER/XVVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1222/04/202122/04/2021 - 20:30
 HOA BINH 54VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBP11 - CSG15/04/202115/04/2021 - 09:00
 HUAN LUYEN 02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI08/01/202008/01/2020 - 15:00
 MINH THANH 26VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBP14 - CSG10/04/202120/04/2021 - 12:30
 MOON BRIGHTVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK418/04/202118/04/2021 - 14:00
 NAM SON 69VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK222/04/202122/04/2021 - 18:00
 NGAN LONGVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 PHU AN 368VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK822/04/202122/04/2021 - 04:00
 PHUC THUAN 39VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK721/04/202121/04/2021 - 07:30
 SG 5684VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBP10 - CSG *04/12/201816/01/2021 - 16:00
 TLC 01VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK619/04/202120/04/2021 - 01:00
 TRUNG HUY 588VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK918/04/202119/04/2021 - 04:00
 VIEN DONG 151VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1222/04/202122/04/2021 - 03:00
 VIET THANG 136VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBP12 - CSG14/04/202115/04/2021 - 07:30
 VU GIA 36VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBP13 - CSG11/04/202121/04/2021 - 01:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC

 CAI LAN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/05/201819/05/2018 - 10:00
 ISTAR 36VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP19/04/202120/04/2021 - 07:30
 NAM TIEN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP21/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP21/04/201821/04/2018 - 07:00
 POOLGRACHTNETHERLANDSBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/04/202119/04/2021 - 06:00
 TDC 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP01/11/201501/11/2015 - 10:00
 THAI HA 19VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP16/04/202116/04/2021 - 11:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC

 MACALLAN 18+GUIBOTMALAYSIABẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0119/04/202120/04/2021 - 10:30
 TAN CANG 08VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0101/04/202101/04/2021 - 06:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TRẠM NGHIỀN XI MĂNG HẠ LONG

 VICTORIA 08VIET NAMBẾN CẢNG TRẠM NGHIỀN XI MĂNG HẠ LONGBẾN CẢNG XI MĂNG HẠ LONG - CẦU CẢNG SỐ 121/04/202122/04/2021 - 14:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II13/09/202013/09/2020 - 20:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC

 BV 1439VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚCCẦU CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC29/03/202129/03/2021 - 16:00
 SG 3316VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚCCẦU CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC29/03/202129/03/2021 - 16:00
 SG 7755VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚCCẦU CẢNG XĂNG DẦU SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC29/03/202129/03/2021 - 16:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO HẢI VÂN

 BV 3939VIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP1-HAI VAN05/12/202005/12/2020 - 11:00
 KAMIYAVIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN07/10/202007/10/2020 - 04:30
 KIEVVIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN25/10/202025/10/2020 - 20:00
 LENALIBERIABẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN30/09/201706/11/2020 - 19:00
 LOWLANDS PROSPERITYBELGIUMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN14/04/202114/04/2021 - 12:00
 MARCUSLIBERIABẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN27/03/202014/04/2021 - 15:00
 SEA FORCE 2VIET NAMBẾN PHAO HẢI VÂNBP04-HAI VAN22/04/202122/04/2021 - 14:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

 VIET THUAN 168VIET NAMBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL9 *22/04/202122/04/2021 - 10:00
 VIET THUAN 30-03VIET NAMBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL922/04/202122/04/2021 - 07:00
 ZIRCONKIRIBATIBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-ĐT116/04/202116/04/2021 - 22:30

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 GLOBAL FAITHPANAMAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT805/04/202114/04/2021 - 14:00
 HTK FORTUNEVIET NAMC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT908/04/202109/04/2021 - 13:30
 TEAM CHALLENGEMARSHALL ISLC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT518/04/202118/04/2021 - 01:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VIỆT PHÁT

 PACIFIC 07PANAMACÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VIỆT PHÁTBẾN PHAO BVP308/04/202108/04/2021 - 22:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201923/01/2021 - 00:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 FC 06VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI27/03/202127/03/2021 - 15:30
 HAI NAM 39VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI *17/04/202122/04/2021 - 02:00
 SALT LAKE CITYCYPRUSCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI19/04/202119/04/2021 - 14:30
 VNL 03VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI21/04/202121/04/2021 - 06:00
 VNL 05VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI21/04/202121/04/2021 - 06:00
 VNL 08VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI28/03/202128/03/2021 - 09:00

Khu vực cảng: CÔNG VỤ CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

 ST-207VIET NAMCÔNG VỤ CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINHCẦU CẢNG NEO ĐẬU TÀU, CA NÔ CÔNG VỤ QUẬN 7 08/02/2021 - 10:30

Khu vực cảng: CT TNHH CONG NGHIEP FU-I

 VIET MYVIET NAMCT TNHH CONG NGHIEP FU-ICẦU CẢNG NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU26/02/202126/02/2021 - 17:30

Khu vực cảng: CT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH

 PHU LOC 09VIET NAMCT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX51 26/11/2020 - 12:00

Khu vực cảng: CTY CP DVXD HH

 BANGSAOTONGTHAILANDCTY CP DVXD HHVC-SSV220/04/202120/04/2021 - 12:00

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 QUANG HAI 01VIET NAMCTY CP NHA RONGB20NR21/04/202121/04/2021 - 06:00
 THANH CONG 36VIET NAMCTY CP NHA RONGBP-SR321/04/202121/04/2021 - 04:00
 THANH CONG 45VIET NAMCTY CP NHA RONGBP-SR422/04/202122/04/2021 - 21:00
 VIET THUAN 568VIET NAMCTY CP NHA RONGSR-6A01/04/202111/04/2021 - 20:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 PEGASUS 03PANAMACTY CP TMDV PHU MYB.PM 119/04/202121/04/2021 - 12:30
 PRIMROSE/HSB4487THAILANDCTY CP TMDV PHU MYB.PM 227/11/202023/12/2020 - 09:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 HAYDEEPANAMACTY CP VT & GN HAI LONGHL319/04/202119/04/2021 - 09:00

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 SITC KAWASAKIHONGKONGCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0118/04/202120/04/2021 - 04:00
 TK 61VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0626/12/201926/12/2019 - 22:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 LEONORPANAMACTY FALCONB2 FCON30/03/202111/04/2021 - 16:00

Khu vực cảng: Cty Xi mang Chinfon HP

 DIEM DIEN 29VIET NAMCty Xi mang Chinfon HPCHINFON11/04/202122/04/2021 - 05:00

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 ALICAMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-1219/04/202120/04/2021 - 11:00
 BLACK DRAGONVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0615/04/202115/04/2021 - 11:30
 EAST SPEEDMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0920/04/202122/04/2021 - 13:30
 GOLDEN OCEAN 26VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0531/03/202102/04/2021 - 13:30
 HOA BINH 45VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0829/03/202109/04/2021 - 15:30
 HUNG KHANH 226VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1930/03/202101/04/2021 - 10:30
 HUU NGHI 02VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0713/04/202113/04/2021 - 13:00
 KON TA MARUMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-1011/04/202111/04/2021 - 09:00
 LINAMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0121/04/202121/04/2021 - 18:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0110/10/201910/10/2019 - 04:00
 THINH AN 93VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1308/04/202118/04/2021 - 09:00

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 AN TUAN 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 BV 0792VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 BV 1105VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 BV 1161VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 DAI PHUC 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1011/04/202113/04/2021 - 11:00
 DUONG DONG 17VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/11/202018/11/2020 - 12:00
 HOANG THINH TC 03VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG19/11/202019/11/2020 - 15:00
 HUU NGHI 01/XVYOVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0813/04/202113/04/2021 - 15:00
 LA 05688VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 LA 05736VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 06280VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0628/11/202028/11/2020 - 15:00
 LA 06547VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 06617VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 LA 06681VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 06827VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0618/11/202018/11/2020 - 15:00
 LA 07107VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 07124VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07289VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07451VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 07486VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0623/11/202023/11/2020 - 16:00
 LA 07526VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0608/12/202008/12/2020 - 11:00
 LA 07589VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07762VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 LA 07790VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LA 07798VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG30/01/202102/04/2021 - 08:00
 LONG PHU 08VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/202114/04/2021 - 06:00
 MY DUNG 18VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0702/04/202102/04/2021 - 10:00
 PHU LOC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG17/04/202117/04/2021 - 23:00
 PHU LOC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/04/202122/04/2021 - 16:00
 PHU LOC 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG21/04/202121/04/2021 - 21:00
 QUE HUONG 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/05/202005/05/2020 - 07:30
 SAI GON XANH 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG04/12/202004/12/2020 - 15:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 0069VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 SG 3207VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:30
 SG 3905VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0121/12/202021/12/2020 - 15:00
 SG 6373VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/12/202009/12/2020 - 15:00
 SG 8323VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0617/11/202017/11/2020 - 16:00
 SG 8675VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0618/11/202018/11/2020 - 15:00
 SONG HONG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/08/202007/08/2020 - 03:00
 STAR 26VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1121/04/202122/04/2021 - 03:00
 THANG LOI 09 -ALCIVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0622/04/202122/04/2021 - 22:00
 THANH PHONG 04VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/202121/04/2021 - 07:00
 THINH LONG 26VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0722/04/202122/04/2021 - 22:00
 VIET THANG 188VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1214/04/202116/04/2021 - 12:30
 VINH TAN 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG15/04/202115/04/2021 - 03:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO TLIENG

 MAXLIBERIAKHU NEO TLIENGNEO TL27/03/202031/03/2020 - 16:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 AS SOVEREIGNPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT21/04/202121/04/2021 - 12:00
 AULAC CONIFERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT21/04/202121/04/2021 - 23:00
 CONFIDENCE/3FNR4PANAMAKHU NEO VTAUNEO VT22/04/202122/04/2021 - 19:30
 DZ HEZELIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT12/04/202112/04/2021 - 23:30
 EMINENCE/3FIL7PANAMAKHU NEO VTAUNEO VT22/04/202122/04/2021 - 21:00
 EPIC 09VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT *09/04/202110/04/2021 - 20:30
 HOA YEN 02VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT19/04/202119/04/2021 - 12:00
 HONG PHU 09VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT14/12/202014/12/2020 - 21:00
 HOUYOSHI EXPRESS IIPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT21/04/202121/04/2021 - 19:00
 LA 04983VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT17/11/202017/11/2020 - 16:00
 MINH KHANH 888VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT19/04/202121/04/2021 - 14:00
 THAI BINH DUONG 17VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT09/12/202009/12/2020 - 15:00
 THANG LOI 126VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT15/04/202115/04/2021 - 23:30
 VIET HOANG 05VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT17/03/202117/03/2021 - 23:00
 VU GIA 09VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT15/04/202115/04/2021 - 12:30

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 COURAGEPANAMAPHAO GEMADEPTPL0418/04/202118/04/2021 - 08:00
 FALCON 15VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0323/01/202123/01/2021 - 05:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 HAI PHUONG OCEANVIET NAMPHAO GEMADEPTPL0520/04/202120/04/2021 - 02:00

Khu vực cảng: QUAN KHU 7

 DYNAMIC OCEAN 15VIET NAMQUAN KHU 7VK10209/04/202109/04/2021 - 05:00

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 HAI LINH 03VIET NAMTONG KHO XDNB4BSHELL22/04/202122/04/2021 - 03:00
 HONG HA GASVIET NAMTONG KHO XDNBCALTEX222/04/202122/04/2021 - 12:00
 PETROLIMEX 14VIET NAMTONG KHO XDNB3BSHELL22/04/202122/04/2021 - 23:00
 PETROLIMEX 16VIET NAMTONG KHO XDNB1AESSO22/04/202122/04/2021 - 11:00