Vị trí tàu tại cảng ngày 07/06/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BẾN NGHÉ

 NASICO NAVIGATORVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15C31/05/202007/06/2020 - 17:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG

 GULFSTREAMFRANCEBẾN CẢNG BIỂN ĐÔNGB.DONG223/04/201802/06/2018 - 21:00
 ISABELLA ROSETHAILANDBẾN CẢNG BIỂN ĐÔNGB.DONG220/06/201921/06/2019 - 15:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)

 CSCL LIMAHONGKONGBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 307/06/202007/06/2020 - 08:00
 INCRESMARSHALL ISLBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 407/06/202007/06/2020 - 13:00
 KMTC SHANGHAIKOREABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 107/06/202007/06/2020 - 03:00
 MAERSK JAIPURMALTABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 507/06/202007/06/2020 - 07:30
 MCC CEBUPANAMABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 507/06/202007/06/2020 - 13:00
 MILLENNIUM BRIGHTPANAMABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 707/06/202007/06/2020 - 09:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 126/07/201826/12/2019 - 18:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/05/202027/05/2020 - 14:30
 TAN CANG 04VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 103/11/201803/11/2018 - 01:00
 TAN CANG 08VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG 12VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 17/07/2019 - 09:30
 TAN CANG A1VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 201/06/202001/06/2020 - 06:00
 TAN CANG A2VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 201/08/201901/08/2019 - 11:00
 TAN CANG A3VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 215/06/201915/06/2019 - 13:30
 TAN CANG A6VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 229/04/202029/04/2020 - 08:30
 TAN CANG A9VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 131/05/202031/05/2020 - 10:30
 TC-06VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 29/05/2020 - 09:08

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 FALCON 09VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB06/04/202006/04/2020 - 06:00
 FORTUNEVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC23/05/202028/05/2020 - 13:30
 HOA BINH SHIP 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB14/08/201914/08/2019 - 04:00
 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITC

 NORDVIOLETMALTABẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO207/06/202007/06/2020 - 08:30
 PACIFIC EXPRESS/3WQOVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO207/06/202007/06/2020 - 08:30
 THANH CONG 68VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAM

 HAIAN MINDVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAMV207/06/202007/06/2020 - 07:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

 HAIVANSHIP 06VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 125/05/202025/05/2020 - 21:00
 SEA BOXER/9122265VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 131/05/202031/05/2020 - 19:00
 TIEN MINHVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 131/05/202031/05/2020 - 19:00
 TIEN THANGVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 119/05/202019/05/2020 - 17:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚC

 CDT 3000VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 10:00
 LA 05736VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 07495VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP21/03/202021/03/2020 - 10:00
 LA 07682VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 07775VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP21/03/202021/03/2020 - 10:00
 SG 4874VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 SG 5623VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 SG 6208VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 TG 14245VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00
 TG 14604VIET NAMBẾN CẢNG DẦU CỦA CÔNG TY TNHH ĐIỆN HIỆP PHƯỚCDIEN HP02/03/202002/03/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚ

 FALCON 15VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU21/05/202021/05/2020 - 22:00
 FALCON 16VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU30/03/202013/04/2020 - 16:00
 HUNG PHAT 26VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU01/06/202001/06/2020 - 06:00
 MELL SEROJAMONGOLIABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU20/01/201720/01/2017 - 11:00
 PACIFIC OCEAN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU04/11/201906/11/2019 - 10:30
 PHU LOC 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU29/05/202030/05/2020 - 10:00
 PHU QUY 07VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU28/04/202028/04/2020 - 08:00
 XUONG NOI CAU 1000TVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU26/05/202006/06/2020 - 13:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 BINH AN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN25/09/201828/09/2019 - 11:00
 BINH AN 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN06/04/201906/04/2019 - 17:00
 HOA BINH 09VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR107/06/202007/06/2020 - 16:30
 LONGHUNG 6PANAMABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR103/05/202006/06/2020 - 06:00
 MG-03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN19/05/202005/06/2020 - 05:00
 QUANG MINH 9VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR231/05/202005/06/2020 - 15:00
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR205/08/201410/01/2020 - 17:00
 SHIPMARIN STARVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR217/03/201627/02/2020 - 06:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 SOUTHERN GROWTHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR312/11/201922/11/2019 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)

 HAI DANG 168VIET NAMBẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL04/06/202006/06/2020 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN

 B100VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI20/04/201704/06/2020 - 08:00
 CSG 32VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI17/06/201405/02/2015 - 05:30
 CSG 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI24/07/201424/07/2014 - 12:00
 CSG 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1008/11/201908/11/2019 - 17:00
 DUC NAM 01VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB4531/05/202006/06/2020 - 08:00
 GIANG HAI 11VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK602/06/202002/06/2020 - 05:00
 HA DUONGVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK506/06/202007/06/2020 - 08:00
 HUAN LUYEN 02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI08/01/202008/01/2020 - 15:00
 NGAN LONGVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 PACIFIC PRIDEPANAMABẾN CẢNG SÀI GÒNBTL6/804/06/202004/06/2020 - 09:30
 PHUC THUAN 36VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK906/06/202006/06/2020 - 07:00
 QUANG HAI 09VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12A06/06/202006/06/2020 - 22:00
 ROYAL 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK803/06/202003/06/2020 - 05:00
 SAO THUY 01VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB4127/05/202027/05/2020 - 15:30
 TOAN PHUC 89VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1004/06/202004/06/2020 - 05:00
 TRADE WINDSHONGKONGBẾN CẢNG SÀI GÒNM330/12/201930/12/2019 - 09:00
 TRUONG NGUYEN 89VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBTL6/8 *07/06/202007/06/2020 - 11:00
 VTB BRAVEPANAMABẾN CẢNG SÀI GÒNK213/03/202013/03/2020 - 10:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC

 CAI LAN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00
 NAM TIEN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 221/04/201821/04/2018 - 07:00
 QUANG VINH 09VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 304/06/202004/06/2020 - 22:00
 TDC 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 301/11/201501/11/2015 - 10:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 219/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC

 MINH PHU 18VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0101/06/202004/06/2020 - 01:00
 NGUYEN DUONG 39VIET NAMBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0130/05/202004/06/2020 - 09:10

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II02/06/201910/08/2019 - 17:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETRO

 RHAEO RAPIDSINGAPOREBẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETROBPETRO05/06/202006/06/2020 - 08:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠN

 EMINENCE/3FIL7PANAMABẾN CẢNG XI MĂNG NGHI SƠNH.PHUOC07/06/202007/06/2020 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONG

 MY VUONG 1VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 128/05/202006/06/2020 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

 VINALINES BRAVEVIET NAMBẾN PHAO TCT ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAMSOWATCO-TL920/05/202021/05/2020 - 01:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 FRIEDRICH SCHULTESINGAPOREC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT530/05/202030/05/2020 - 09:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 CD CALLAOSINGAPORECONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI19/05/202005/06/2020 - 11:30
 OCEAN PRIDEMARSHALL ISLCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI29/05/202029/05/2020 - 07:00
 RECCOMARSHALL ISLCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI24/05/202001/06/2020 - 09:00
 SG 5684VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI *04/12/201813/05/2020 - 14:00
 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201915/04/2019 - 19:00
 VIỆT THUẬN 30-02VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI *06/06/202006/06/2020 - 11:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 MSC CARINAPANAMACÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI01/06/202004/06/2020 - 10:30
 VNL 06VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI24/07/201908/01/2020 - 02:00
 VNL 08VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI15/12/201817/05/2020 - 16:00
 VNL RUBYVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI07/06/202007/06/2020 - 14:00
 VNL VOYAGERVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI31/05/202031/05/2020 - 17:00
 VTB STARVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI *05/06/202005/06/2020 - 20:00

Khu vực cảng: CTY CP DVXD HH

 TC SYMPHONYVIET NAMCTY CP DVXD HHVC-SSV221/05/202021/05/2020 - 19:00

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 BALTIC BREEZELIBERIACTY CP NHA RONGSR-6A06/06/202007/06/2020 - 11:00
 TAY SON 4VIET NAMCTY CP NHA RONGB20NR06/06/202006/06/2020 - 12:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 HOA BINH 54VIET NAMCTY CP TMDV PHU MYB.PM 106/06/202006/06/2020 - 11:00
 HOW YU NO.1BELIZECTY CP TMDV PHU MYB.PM 229/12/201629/12/2016 - 07:00
 TALENTLINK 1+ TALENTLINK 2MALAYSIACTY CP TMDV PHU MYB.PM 304/06/202005/06/2020 - 06:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 GERTRUDISPANAMACTY CP VT & GN HAI LONGHL219/05/202020/05/2020 - 12:00
 GT INDEPENDENCEPANAMACTY CP VT & GN HAI LONGHL322/05/202026/05/2020 - 07:30
 HAIAN SONGVIET NAMCTY CP VT & GN HAI LONGHL104/06/202006/06/2020 - 08:00

Khu vực cảng: CTY CPDV VTB HAI VAN

 AMIS WISDOM IPANAMACTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN01/06/202003/06/2020 - 16:00
 CHINA ENERGYHONGKONGCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN05/06/202006/06/2020 - 11:30
 DNB 01VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN25/11/201925/11/2019 - 08:00
 GIA LINH 68VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN *05/06/202007/06/2020 - 02:30
 KIEVVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN02/03/202023/04/2020 - 20:00
 LENALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN30/09/201706/06/2020 - 08:40
 MARCUSLIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN27/03/202004/05/2020 - 13:00
 SBI PHOENIXLIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN01/06/202001/06/2020 - 15:00
 SEAWINNERVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN28/04/202028/04/2020 - 23:00
 THOR INFINITYSINGAPORECTY CPDV VTB HAI VANTL1006/06/202006/06/2020 - 11:00

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 TK 61VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0626/12/201926/12/2019 - 22:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 ABDALAPANAMACTY FALCONB2 FCON14/05/202016/05/2020 - 09:00

Khu vực cảng: Cty Xi mang Chinfon HP

 CFC 03VIET NAMCty Xi mang Chinfon HPCHINFON05/06/202007/06/2020 - 07:00

Khu vực cảng: KHU NEO CAN GIO

 HOANG ANH 68VIET NAMKHU NEO CAN GIOCG-0306/06/202006/06/2020 - 10:15

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 AN BINH 18VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0811/05/202027/05/2020 - 14:30
 CAPRICORN 25MONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0131/05/202004/06/2020 - 06:00
 GT LIBERTYPANAMAKHU NEO NHA BENB-0204/06/202005/06/2020 - 16:00
 LONG PHU 20VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0605/06/202006/06/2020 - 15:00
 MINH THUY 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1307/06/202007/06/2020 - 16:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0110/10/201910/10/2019 - 04:00
 THALEXIM OILVIET NAMKHU NEO NHA BENB-0605/06/202006/06/2020 - 07:00
 VISSAI VCT 12VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1128/04/202030/04/2020 - 10:00

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 BV 0792VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0616/04/202016/04/2020 - 17:00
 DUONG DONG 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG26/05/202026/05/2020 - 07:30
 DUONG DONG 17VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/05/202014/05/2020 - 01:00
 DUONG DONG VT-05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/04/202015/04/2020 - 05:00
 HAI HA 388VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0907/06/202007/06/2020 - 22:00
 HIEN ANH 688VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1101/06/202006/06/2020 - 08:00
 HUNG PHUC 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/09/201924/09/2019 - 15:00
 HUONG DIEN 27VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0806/06/202006/06/2020 - 06:00
 LA 03697VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 04921VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 05322VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 05440VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:15
 LA 05584VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/02/202005/02/2020 - 16:00
 LA 05661VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/03/202002/03/2020 - 07:00
 LA 06232VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0620/03/202020/03/2020 - 17:00
 LA 06245VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:30
 LA 06453VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:10
 LA 06458VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 06681VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 07442VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:30
 LA 07762VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:15
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/05/202012/05/2020 - 09:00
 LONG HUNG 3VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG26/05/202026/05/2020 - 08:00
 LONG HUNG 5VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/04/202024/04/2020 - 09:00
 MY DUNG 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/04/202005/04/2020 - 17:00
 MY DUNG 11VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1205/03/202005/03/2020 - 10:00
 MY DUNG 12VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0606/05/202006/05/2020 - 08:00
 MY DUNG 15VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1224/04/202024/04/2020 - 08:00
 MỸ DUNG 5VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1205/03/202005/03/2020 - 10:00
 MY DUNG 7VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0606/05/202006/05/2020 - 08:00
 PACIFIC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/05/202014/05/2020 - 06:00
 PHU LOC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG01/06/202001/06/2020 - 07:00
 PHU LOC 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/01/202006/01/2020 - 07:00
 PRINCE RIVERVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG06/06/202006/06/2020 - 18:00
 QUE HUONG 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/05/202005/05/2020 - 07:30
 SEA DRAGON 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG16/07/201501/09/2015 - 10:00
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 0069VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 SG 3207VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:30
 SG 3316VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0616/04/202016/04/2020 - 17:00
 SG 3506VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0616/04/202016/04/2020 - 17:00
 SG 3865VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0614/01/202014/01/2020 - 14:00
 SG 7703VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 SG 8524VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0616/04/202016/04/2020 - 17:00
 THAI BINH DUONGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1206/06/202006/06/2020 - 20:55
 THANH HUNG 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1001/06/202002/06/2020 - 06:00
 THANH HUNG 41VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0731/05/202006/06/2020 - 06:00
 TIEN DAT 19-BLCVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0604/06/202004/06/2020 - 12:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO TLIENG

 MAXLIBERIAKHU NEO TLIENGNEO TL27/03/202031/03/2020 - 16:00
 PACIFIC HEROMARSHALL ISLKHU NEO TLIENGNEO TL27/05/202006/06/2020 - 15:15

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 AN VINH 18VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 17:00
 CHANG AN/3FNE2PANAMAKHU NEO VTAUNEO VT07/06/202007/06/2020 - 13:00
 FAREAST HONESTYHONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT31/07/201924/08/2019 - 15:00
 GIA BAO 268VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT15/05/202015/05/2020 - 05:00
 GOLD OCEANVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/06/202006/06/2020 - 15:30
 GOLDEN SEAVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT03/06/202003/06/2020 - 18:00
 HAI NAM 88VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 13:00
 HAI PHUONG STARVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 09:00
 HANSA SIEGBURGLIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT07/06/202007/06/2020 - 13:30
 KAVO PALOMAMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT07/06/202007/06/2020 - 06:00
 KOTA RANCAKSINGAPOREKHU NEO VTAUNEO VT07/06/202007/06/2020 - 13:00
 MINH HUY 19VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 22:00
 NGOC MINH 27-BIDVVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 11:00
 ORIENT CAVALIERCYPRUSKHU NEO VTAUNEO VT23/05/202023/05/2020 - 00:00
 PHU AN 289VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/06/202005/06/2020 - 19:00
 STB-01INDONESIAKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 23:00
 VIET HOANG 05VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT02/05/202002/05/2020 - 14:00
 VIET THUAN 30-01VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT06/06/202006/06/2020 - 06:00
 VU GIA 18VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT25/05/202025/05/2020 - 17:00
 WARNOW MARSLIBERIAKHU NEO VTAUNEO VT07/06/202007/06/2020 - 13:00
 XIN HAI TONG 8HONGKONGKHU NEO VTAUNEO VT26/05/202026/05/2020 - 16:00

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 CARDIFF TRADERMALTAPHAO GEMADEPTPL0520/04/202025/05/2020 - 20:00
 FALCON 17VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0302/04/202002/04/2020 - 20:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00

Khu vực cảng: QUAN KHU 7

 AU LAC DRAGONVIET NAMQUAN KHU 7VK10203/06/202006/06/2020 - 10:00

Khu vực cảng: SG.SHIPYAR CLAI

 H1058TAIWANSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 16/03/2017 - 05:00
 INDOCHINE IIVIET NAMSG.SHIPYAR CLAISHIPYARD 14/07/2017 - 12:00
 LEWEK HERCULESDOMINICASG.SHIPYAR CLAISHIPYARD06/10/201706/10/2017 - 06:30

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 HAI NAM 68VIET NAMTONG KHO XDNB3BSHELL06/06/202007/06/2020 - 09:00