Vị trí tàu tại cảng ngày 23/10/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BẾN NGHÉ

 MORNING VINAFCOVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15C23/10/202023/10/2020 - 02:30
 PHUC THAIVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15C22/10/202022/10/2020 - 21:00
 VIETSUN CONFIDENTVIET NAMBẾN CẢNG BẾN NGHÉK15B23/10/202023/10/2020 - 16:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG

 ISABELLA ROSETHAILANDBẾN CẢNG BIỂN ĐÔNGB.DONG220/06/201921/06/2019 - 15:00
 MY DUNG 2VIET NAMBẾN CẢNG BIỂN ĐÔNGB.DONG210/07/202013/08/2020 - 09:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BÔNG SEN

 ASIA ENERGYHONGKONGBẾN CẢNG BÔNG SENK1723/10/202023/10/2020 - 04:00
 PHUC HAI 09VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1808/10/202008/10/2020 - 10:00
 VICTORIA 82VIET NAMBẾN CẢNG BÔNG SENK1723/10/202023/10/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)

 BELAWANHONGKONGBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 123/10/202023/10/2020 - 22:00
 BOMAR SPRINGLIBERIABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 323/10/202023/10/2020 - 04:00
 CITY OF SHANGHAIANTI&BARBUDABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BN_PH 122/10/202023/10/2020 - 15:00
 NOBLEMONGOLIABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 721/10/202023/10/2020 - 02:00
 PANCON CHAMPIONKOREABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 422/10/202023/10/2020 - 18:30
 SITC ULSANPANAMABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)BP7-CL23/10/202023/10/2020 - 23:00
 SOUL OF LUCKPANAMABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 523/10/202023/10/2020 - 11:30
 STAR LINEMONGOLIABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 222/10/202023/10/2020 - 12:00
 STRIDEPANAMABẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 522/10/202023/10/2020 - 19:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 126/07/201826/12/2019 - 18:00
 TAN CANG 01VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 124/07/202024/07/2020 - 10:30
 TAN CANG 04VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 220/10/202020/10/2020 - 14:30
 TAN CANG 08VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 227/07/201627/07/2016 - 19:00
 TAN CANG 12VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 17/07/2019 - 09:30
 TAN CANG A1VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 201/06/202001/06/2020 - 06:00
 TAN CANG A2VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 201/08/201901/08/2019 - 11:00
 TAN CANG A3VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 215/06/201915/06/2019 - 13:30
 TAN CANG A36VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 229/09/202029/09/2020 - 03:00
 TAN CANG A5VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 226/09/202026/09/2020 - 18:30
 TAN CANG A6VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 229/04/202023/07/2020 - 15:30
 TC-06VIET NAMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 2 29/05/2020 - 09:08
 TOKYO TOWERU.KINGDOMBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 722/10/202023/10/2020 - 13:00
 WAN HAI 282SINGAPOREBẾN CẢNG CÁT LÁI (TÂN CẢNG)C.LAI 123/10/202023/10/2020 - 23:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN

 FALCON 09VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB06/04/202006/04/2020 - 06:00
 HOA BINH SHIP 30VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 03/10/2018 - 08:00
 SSIC - 01VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB03/09/201703/09/2017 - 10:00
 TAU KHACH DU LICHVIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNNMTB 30/09/2020 - 14:30
 VNL 02VIET NAMBẾN CẢNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒNU SSIC24/09/202005/10/2020 - 05:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITC

 THANH CONG 68VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO227/07/201827/07/2018 - 17:00
 VUONG THINH 10VIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITCSP-ITCO226/09/201826/09/2018 - 02:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

 SEA DOLPHINVIET NAMBẾN CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)SPCT 120/10/202020/10/2020 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG DẦU KHÍ QUỐC TẾ PACIFIC PETRO

 BALEARIC GASDENMARKBẾN CẢNG DẦU KHÍ QUỐC TẾ PACIFIC PETROCẦU CẢNG 49.000 DWT - PACIFIC PETRO11/10/202011/10/2020 - 21:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚ

 FALCON 16VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU30/03/202013/04/2020 - 16:00
 LONG PHU 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU09/07/202020/07/2020 - 14:30
 MELL SEROJAMONGOLIABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU20/01/201714/08/2020 - 18:00
 PACIFIC OCEAN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚU.ANPHU04/11/201906/11/2019 - 10:30
 PHUOC DUOC 08VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU AN PHÚAN PHU10/08/202010/08/2020 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

 BINH AN 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN25/09/201828/09/2019 - 11:00
 BINH AN 03VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN06/04/201906/04/2019 - 17:00
 DNB 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR107/10/202020/10/2020 - 19:30
 GAS LOTUSPANAMABẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR314/10/202014/10/2020 - 18:00
 MD SUNVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR227/09/202019/10/2020 - 05:30
 NHA BE 10VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR217/10/202019/10/2020 - 18:00
 PACIFIC PETRO 01VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNU MAR102/10/202020/10/2020 - 06:00
 ROYAL 26VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN05/08/201405/08/2020 - 07:00
 SONG GIANHVIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNB MAR213/12/200813/02/2009 - 06:30
 THANH CONG 888VIET NAMBẾN CẢNG ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒNS.MARIN23/10/202023/10/2020 - 20:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)

 DAT ANH 27VIET NAMBẾN CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG (TRẠM NGHIỀN PHÍA NAM)CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL22/10/202022/10/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG RAU QUẢ

 THANG LONG/3FTS8PANAMABẾN CẢNG RAU QUẢK1618/10/202019/10/2020 - 15:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN

 B100VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI16/10/202016/10/2020 - 16:00
 BINH AN VICTORIAVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNB.TT214/10/202014/10/2020 - 08:00
 CSG 32VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI17/06/201405/02/2015 - 05:30
 CSG 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1021/06/201921/06/2019 - 08:00
 CSG 99VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK1008/11/201908/11/2019 - 17:00
 CUU LONG 02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK9 *16/10/202016/10/2020 - 17:00
 HARMONY SOURCEPANAMABẾN CẢNG SÀI GÒNTAN.T.217/10/202019/10/2020 - 05:30
 HUAN LUYEN 02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI08/01/202008/01/2020 - 15:00
 LOYALTYLIBERIABẾN CẢNG SÀI GÒNK1219/10/202019/10/2020 - 13:30
 MARIAGERMANYBẾN CẢNG SÀI GÒNK12C20/10/202021/10/2020 - 17:00
 NAM PHAT QUEENVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12C118/10/202021/10/2020 - 11:00
 NGAN LONGVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNTHUYDOI13/08/201813/08/2018 - 09:00
 TRAN MINH 36VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK12B23/10/202023/10/2020 - 19:00
 TRUONG THANH 368VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK9 *16/10/202016/10/2020 - 17:00
 TRUONG THANH 6868VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNK9 *17/10/202017/10/2020 - 08:00
 VIET THUAN 168VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBTL6/8 *21/10/202023/10/2020 - 20:00
 VIET THUAN 32-02VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒNBTL6/823/10/202023/10/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚC

 BIEN DONG FREIGHTERVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP *04/10/202004/10/2020 - 09:00
 BIEN DONG TRADERVIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP16/08/202017/08/2020 - 10:00
 CAI LAN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/05/201819/05/2018 - 10:00
 NAM TIEN 03VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP21/04/201821/04/2018 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP21/04/201821/04/2018 - 07:00
 TDC 96VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP01/11/201501/11/2015 - 10:00
 THAI HA 18VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 3 SG-HP19/10/202019/10/2020 - 09:00
 VINAWACO-TĐC 98VIET NAMBẾN CẢNG SÀI GÒN - HIỆP PHƯỚCCAU CANG SO 2 SG-HP19/05/201819/05/2018 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚC

 SITC PYEONGTAEKHONGKONGBẾN CẢNG TÂN CẢNG HIỆP PHƯỚCTCHP 0123/10/202023/10/2020 - 19:00

Khu vực cảng: BEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONG

 THALEXIM OILVIET NAMBEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONGBEN CANG TKXD 102 MO RONG23/10/202023/10/2020 - 05:00
 TRUNG DUNG 26VIET NAMBEN CANG TONG KHO XANG DAU 102 MO RONGBEN CANG TKXD 102 MO RONG18/10/202020/10/2020 - 06:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG II

 NAM HAI 1VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II13/09/202013/09/2020 - 20:00
 NAM HAI 2VIET NAMBẾN CẢNG TRƯỜNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HÀNG GIANG IIH.G II14/09/202014/09/2020 - 01:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETRO

 SENNA 9THAILANDBẾN CẢNG XĂNG DẦU SÀI GÒN PETROAPETRO23/10/202023/10/2020 - 22:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONG

 HAI VAN XANH 01VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG THĂNG LONGXMTL 114/10/202020/10/2020 - 10:00

Khu vực cảng: C TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNG

 AFRICAN FALCONBAHAMASC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT516/10/202017/10/2020 - 11:30
 UNITYLIBERIAC TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI ĐĂNGB.TT905/10/202005/10/2020 - 09:30

Khu vực cảng: CONG TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAI QUOC TE

 OCEAN STARVIET NAMCONG TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAI QUOC TEB.ITC 315/10/202015/10/2020 - 08:00

Khu vực cảng: CONG TY CP CANG TONG HOP THI VAI

 SBI ARIESMARSHALL ISLCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP9-THI VAI16/10/202017/10/2020 - 12:30
 SINARAN HANDALMALAYSIACONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP11-THI VAI21/03/201915/04/2019 - 19:00
 XUAN DUC 68VIET NAMCONG TY CP CANG TONG HOP THI VAIBP8-THI VAI *14/10/202016/10/2020 - 16:00

Khu vực cảng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁI

 AUZONIALIBERIACÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI20/10/202020/10/2020 - 16:15
 FC 06VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI01/10/202001/10/2020 - 11:00
 VIET THUAN 235-01VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI *21/10/202023/10/2020 - 02:00
 VNL 05VIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP2-HUNG THAI23/10/202023/10/2020 - 22:00
 VNL VOYAGERVIET NAMCÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ HƯNG THÁIBP3-HUNG THAI14/10/202014/10/2020 - 10:00

Khu vực cảng: CT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINH

 C 345FRANCECT TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA TÀU HẢI MINHX51 04/07/2020 - 12:30

Khu vực cảng: CTY CP NHA RONG

 BONGGAYA 70BRUNEICTY CP NHA RONGBP-SR4 19/09/2020 - 15:00

Khu vực cảng: CTY CP TMDV PHU MY

 HOW YU NO.1BELIZECTY CP TMDV PHU MYB.PM 229/12/201629/12/2016 - 07:00
 SKY FORTUNEPANAMACTY CP TMDV PHU MYB.PM 318/10/202018/10/2020 - 22:00

Khu vực cảng: CTY CP VT & GN HAI LONG

 OCCITAN PAUILLACMALTACTY CP VT & GN HAI LONGHL313/10/202014/10/2020 - 10:30
 ROYAL AQUAKOREACTY CP VT & GN HAI LONGHL123/10/202023/10/2020 - 12:30

Khu vực cảng: CTY CPDV VTB HAI VAN

 ELIMKOREACTY CPDV VTB HAI VANTL1021/10/202023/10/2020 - 17:00
 GRAMOSBARBADOSCTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN20/10/202020/10/2020 - 15:00
 KAMIYAVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN07/10/202007/10/2020 - 04:30
 KIEVVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN13/06/202013/06/2020 - 17:00
 LENALIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN30/09/201715/10/2020 - 13:00
 MARCUSLIBERIACTY CPDV VTB HAI VANBP10-HAI VAN27/03/202024/07/2020 - 17:00
 MINH PHAT 99VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN *23/10/202023/10/2020 - 17:30
 MIRAIVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP04-HAI VAN07/10/202007/10/2020 - 04:30
 SEAWINNERVIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN28/04/202028/04/2020 - 23:00
 SG 5684VIET NAMCTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN *04/12/201812/06/2020 - 14:00
 SIDER TISPANAMACTY CPDV VTB HAI VANBP1-HAI VAN23/10/202023/10/2020 - 10:00

Khu vực cảng: CTY CPTM & DV GNVT TRUONG AN

 HAI BINH 16VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0107/10/202016/10/2020 - 16:30
 TK 61VIET NAMCTY CPTM & DV GNVT TRUONG ANTRUONG AN 0626/12/201926/12/2019 - 22:00

Khu vực cảng: CTY FALCON

 GRACE CLIBERIACTY FALCONB2 FCON04/10/202004/10/2020 - 15:00

Khu vực cảng: Cty Xi mang Chinfon HP

 THANG LOI 36VIET NAMCty Xi mang Chinfon HPCHINFON03/10/202023/10/2020 - 08:45

Khu vực cảng: KHU NEO NHA BE

 DIEM DIEN 29VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0503/10/202003/10/2020 - 21:00
 HO TAY/3WCB9VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0123/10/202023/10/2020 - 20:00
 KON TA MARUMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0903/10/202003/10/2020 - 21:00
 LM SEAMONGOLIAKHU NEO NHA BENB-0117/10/202022/10/2020 - 07:00
 LONGHUNG 2VIET NAMKHU NEO NHA BENB-1122/09/202022/09/2020 - 15:00
 PHUONG NGA 06VIET NAMKHU NEO NHA BENB-0110/10/201910/10/2019 - 04:00

Khu vực cảng: KHU NEO SOAI RAP

 DUONG DONG 17VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG18/10/202018/10/2020 - 16:00
 HUNG PHUC 1VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG24/09/201924/09/2019 - 15:00
 LA 05621VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0604/08/202004/08/2020 - 13:00
 LA 06681VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 LA 07427VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0610/06/202010/06/2020 - 10:40
 LIEN VIET 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/10/202023/10/2020 - 07:00
 MINH HANGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0604/08/202004/08/2020 - 13:00
 PACIFIC 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG14/10/202014/10/2020 - 03:00
 PACIFIC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG12/09/202012/09/2020 - 16:00
 PHU LOC 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG16/10/202016/10/2020 - 13:00
 PHU LOC 05VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG17/10/202017/10/2020 - 14:00
 PHU LOC 06VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG22/10/202022/10/2020 - 08:00
 PHU LOC 10VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG04/10/202004/10/2020 - 03:00
 PRINCE RIVERVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG22/10/202022/10/2020 - 00:30
 QUE HUONG 09VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0605/05/202005/05/2020 - 07:30
 SEA SPRINGVIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG20/03/201820/03/2018 - 15:00
 SG 0069VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 SG 3207VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:30
 SG 3864VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0607/05/202007/05/2020 - 17:00
 SG 3865VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0608/08/202008/08/2020 - 09:00
 SG 6309VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0619/07/202019/07/2020 - 08:00
 SG 7689VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0603/07/202003/07/2020 - 12:30
 SG 7703VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0602/05/202002/05/2020 - 15:00
 SONG HONG 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG07/08/202007/08/2020 - 03:00
 THAI BINH DUONG 17VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-1210/06/202010/06/2020 - 08:00
 VIET THANG 188VIET NAMKHU NEO SOAI RAPSR-0904/08/202018/08/2020 - 06:00
 VINABUNKER 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/10/202023/10/2020 - 16:00
 VINABUNKER 07VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG23/10/202023/10/2020 - 16:00
 VINH TAN 02VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/10/202009/10/2020 - 08:00
 VUONG THINH 01VIET NAMKHU NEO SOAI RAPBO BANG09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: KHU NEO TLIENG

 MAXLIBERIAKHU NEO TLIENGNEO TL27/03/202031/03/2020 - 16:00

Khu vực cảng: KHU NEO VTAU

 ALAM SURIAPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT23/10/202023/10/2020 - 23:00
 AULAC CONIFERVIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT23/10/202023/10/2020 - 16:00
 CHINH QUYNH 99VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT *19/10/202023/10/2020 - 09:30
 HOANG PHUONG 46VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT04/10/202004/10/2020 - 03:00
 SAWASDEE SUNRISEMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT23/10/202023/10/2020 - 01:00
 STH ATHENSMARSHALL ISLKHU NEO VTAUNEO VT23/10/202023/10/2020 - 23:00
 TUẤN HUY 16VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT05/10/202005/10/2020 - 09:00
 VIET THUAN 235-02VIET NAMKHU NEO VTAUNEO VT20/10/202020/10/2020 - 20:00
 VTB BRAVEPANAMAKHU NEO VTAUNEO VT13/03/202014/10/2020 - 04:00

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76

 HO TAY 6VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76U XN7624/09/202005/10/2020 - 14:30

Khu vực cảng: PHAO GEMADEPT

 FALCON 18VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0312/10/202012/10/2020 - 17:00
 FALCON 27VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0324/04/201524/04/2015 - 05:00
 TRUONG LOC 16VIET NAMPHAO GEMADEPTPL0423/10/202023/10/2020 - 01:00

Khu vực cảng: SG.SHIPYAR CLAI

 LEWEK HERCULESDOMINICASG.SHIPYAR CLAISHIPYARD06/10/201706/10/2017 - 06:30

Khu vực cảng: TONG KHO XDNB

 AULAC JUPITERVIET NAMTONG KHO XDNB4BSHELL22/10/202023/10/2020 - 12:30
 LAVENDER RAYLIBERIATONG KHO XDNB1AESSO23/10/202023/10/2020 - 12:30