Kế hoạch điều động tàu ngày 07/06/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến đến VTThời gian rời VTTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* CAPE FULMARMARSHALL ISLV7LX820291170.158.2CONTAINER 720TCHP 0102:0002:00TAN CANG 12,TAN CANG 08SAFISG-VT
2* SITC ZHEJIANGHONGKONGVRNQ821355171.997.5CONTAINER 752C.LAI 302:0002:00TAN CANG A1,TAN CANG 01SAFISG-VT
3* WAN HAI 261SINGAPORE9VHZ823671198.049.5CONTAINER 2415C.LAI 502:0002:00TAN CANG A6,TAN CANG A9CTL MARITIMESG-VT
4* CAPE FORBYMARSHALL ISLV7KR520307170.158.0CONTAINER 8406C.LAI 402:3002:30TAN CANG A6,TAN CANG 04SAFISG-VT
5* KMTC SHANGHAIKOREADSRL428499187.308.7CONTAINER 8309C.LAI 103:0003:00TAN CANG A2,TAN CANG A3GST CO.,LTDSG-VT
6 KAVO PALOMAMARSHALL ISLV7SC777639225.0014.2THAN 74300NEO VT06:00  SAI GON CUU LONG 
7 SUNSHINE BANDAMASINGAPORE9V644521470160.969.2CONTAINER 8792BN_PH 107:0007:00TAN CANG A1,TAN CANG 01SAFISG-VT
8 HAIAN MINDVIET NAM3WIK925793179.708.5CONTAINER 7200V207:3007:30SOWATCO 30,SOWATCO 36MARINA HCMSG-VT
9 MAERSK JAIPURMALTA9HA455939446222.1510.4CONTAINER 23054C.LAI 507:3007:30TAN CANG A1,TAN CANG A9SAIGON SHIPSG-VT
10 CSCL LIMAHONGKONGVREM734278208.9010.5CONTAINER 16272C.LAI 308:0008:00TAN CANG A2,TAN CANG A9SAFISG-VT
11 HOA BINH 09VIET NAM3WDR96819102.794.0NIL NB-0708:0008:00 SOTRAS JSCLUỒNG HH SÔNG DỪA
12 NORDVIOLETMALTA9HA410323574169.997.3CONTAINER SP-ITCO208:3008:30THANH CONG 68,THANG LOI 69ISS-GEMADEPTSG-VT
13 PACIFIC EXPRESS/3WQOVIET NAM3WQO11117128.537.5CONTAINER 6292SP-ITCO208:3008:30THANH CONG 68,THANG LOI 69GMD SHIPPINGSG-VT
14 MILLENNIUM BRIGHTPANAMA3FCN321933171.999.3CONTAINER 14975C.LAI 709:0009:00TAN CANG A6,TAN CANG A3VICONSHIP HPSG-VT
15 TRUONG NGUYEN 89VIET NAMHP 39014697103.183.6NIL BTL6/811:0011:00CSG 96,CSG 99TU TUCSG-VT
16 EMINENCE/3FIL7PANAMA3FIL720872147.035.3XI MANG 8000H.PHUOC12:0023:00HAIVANSHIP 06,TIEN THANGCALM SEA CO., LTD 
17 MCC CEBUPANAMA3EZV37621185.998.0CONTAINER 974C.LAI 512:0012:00TAN CANG A1,TAN CANG A9SAIGON SHIPSG-VT
18 CHANG AN/3FNE2PANAMA3FNE232700179.906.0TÔN CUỘN 5257NEO VT13:00 CSG 97,CSG 99AGE-LINES CO.,LTD 
19 INCRESMARSHALL ISLV7A278823432172.009.3CONTAINER 17291C.LAI 413:0013:00TAN CANG A3,TAN CANG 01ISS-GEMADEPTSG-VT
20 KOTA RANCAKSINGAPORES6BH813260145.938.4CONTAINER 9436NEO VT13:00 KIM AN 04,KIM AN 06S.G.N CO.,LTD 
21 WARNOW MARSLIBERIAA8YQ533200179.508.3TÔN CUỘN 8300NEO VT13:00 NAM HAI 1,HUNG PHUC 1THORESEN-VINAMA 
22 HANSA SIEGBURGLIBERIAD5GA923224175.478.8CONTAINER 7509NEO VT13:30 TAN CANG A2,TAN CANG A3SAFI 
23 VNL RUBYVIET NAMXVFR710625.063.5NIL BP2-HUNG THAI14:0014:00 VINA LOGISTICS CORPGÒ GIA
24 MINH THUY 06VIET NAMXVDB242674.003.0NIL NB-1316:0021:00 VITACO SAIGONLUỒNG HH SÔNG DỪA
25* HAI HA 388VIET NAM3WJO9408686.606.0CLINKER 3890SR-0922:0022:00 SOTRAS JSCSOAI RAP
Kế hoạch tàu rời cảng
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến rời SGTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* DERYOUNG SUNBRIGHTHONGKONGVRLR511239116.956.5NIL TTD00:00KIM AN 02,KIM AN 08VOSA SAIGONSG-VT
2* GREEN SEASINGAPORE9V635721525172.008.2CONTAINER 4000SP-ITCO200:00THANH CONG 68,THANG LOI 69S5 VIET NAM CO.,LTDSG-VT
3* SKY WINDPANAMA3ECH22507172.078.2CONTAINER 8836C.LAI 300:30TAN CANG A2,TAN CANG A6TAM CANG JSCSG-VT
4* BBC SWITZERLANDGERMANYDGFL27724119.756.8THIET BI 533K1704:00NGOC ANH,HUNG PHUC 19THORESEN-VINAMASG-VT
5* BINH AN RESEARCHVIET NAMXVVS944144.003.6NIL B.TT204:00 FALCON LOGISTICSLUỒNG HH SÔNG DỪA
6* HEUNG-A HOCHIMINHMARSHALL ISLV7TQ921816172.2010.4CONTAINER 9103C.LAI 405:00TAN CANG A1,TAN CANG 01VIETFRACHTSG-VT
7* HOA PHUONG 01VIET NAMXVRK389779.865.1THAN 3400BP10-HAI VAN05:00 SOTRAS JSCGÒ GIA
8* HELENE SELMERMARSHALL ISLV7HD555741189.996.0NIL TL1105:30HAIVANSHIP 06,TIEN MINHVOSCOSG-VT
9 PACIFIC 18VIET NAM3WDG9111257.604.2XANG DAU 850BO BANG06:00 TU TUCSG-VT
10 STARSHIP URSAMARSHALL ISLV7ZR223927172.199.6CONTAINER 15313C.LAI 106:00TAN CANG A6,TAN CANG A9VITAMASSG-VT
11 HIEN ANH 668VIET NAM3WOG9320979.802.8NIL CHINFON07:00 TU TUCSOAI RAP
12 VIETSUN HARMONYVIET NAMXVFI77650117.006.7CONTAINER 6500V207:00SOWATCO 28,SOWATCO 32VIETSUNSG-VT
13 ALS VESTASINGAPORE9V590434376208.9010.5CONTAINER 17975C.LAI 507:30TAN CANG A3,TAN CANG A6CTL MARITIMESG-VT
14 CTP FORTUNEINDONESIAPNIF16567161.968.0CONTAINER 9000BN_PH 108:00TAN CANG A1,TC-06SAFISG-VT
15 MORNING VINAFCOVIET NAMXVHH8721115.028.8CONTAINER 6700K15C08:00KIM AN 02,KIM AN 08VINAFCO SAIGONSG-VT
16 PADIAN 3PANAMA3FQZ718197161.868.3CONTAINER 4785C.LAI 509:00TAN CANG A2,TC-06TAM CANG JSCSG-VT
17 VNL RUBYVIET NAMXVFR710625.063.5NIL BP2-HUNG THAI10:00 VINA LOGISTICS CORPGÒ GIA
18 CAPE FULMARMARSHALL ISLV7LX820291170.158.5CONTAINER 3000TCHP 0111:00TAN CANG 08,TAN CANG 12SAFISG-VT
19 JEJU ISLANDMARSHALL ISLV7JM237854221.6210.2CONTAINER 4786SP-ITCO211:00THANH CONG 68,THANG LOI 69DOI TAC CHAN THATSG-VT
20 SITC ZHEJIANGHONGKONGVRNQ821355171.998.9CONTAINER 2595C.LAI 311:00TAN CANG A2,TAN CANG 04SAFISG-VT
21 WAN HAI 261SINGAPORE9VHZ823671198.049.8CONTAINER 3718C.LAI 513:00TAN CANG A6,TAN CANG A9CTL MARITIMESG-VT
22 CONSTANTINOS G.OMARSHALL ISLV7UI287450229.007.1NIL BP3-HUNG THAI14:30VNL RUBY,VNL VOYAGERSAI GON CUU LONGGÒ GIA
23 DONG BAC 22-01VIET NAMQN 863622162146.288.0THAN 17500BP3-HUNG THAI14:30VNL RUBY,VNL VOYAGERAN BINH SHIPPING JSCGÒ GIA
24 VIET HUNG 08VIET NAM3WWO7306779.602.2NIL K315:00 INDOCHINA TRADING CO.LTDLUỒNG HH SÔNG DỪA
25 HAI BINH 16VIET NAMXVKS437590.736.0GAO 4000BP3_BN15:30PHUONG NAM 05SOTRAS JSCLUỒNG HH SÔNG DỪA
26 CAPE FORBYMARSHALL ISLV7KR520307170.158.5CONTAINER 4000C.LAI 416:00TAN CANG A6,TAN CANG 04SAFISG-VT
27 NHA BE 10VIET NAMXVEC77959108.005.7NIL NB-1316:00 VITACO SAIGONLUỒNG HH SÔNG DỪA
28 SUNSHINE BANDAMASINGAPORE9V644521470160.968.1NIL BN_PH 116:30TAN CANG A1,TAN CANG 01SAFISG-VT
29* POLA INDIANMALTA9HA344937667180.018.6NIL K1817:30KIM AN 04,KIM AN 06VIMASCOSG-VT
30* PHUC HUNGVIET NAM3WOE8300115.007.2CONTAINER 6800K15C18:00KIM AN 02,KIM AN 08GLS SHIPPING JSCSG-VT
31* PROGRESSVIET NAMXVHR712550145.008.4CONTAINER 10650V418:00SOWATCO 30,SOWATCO 32VSICO JSCSG-VT
32* TRANG AN 07PANAMAH3IO18849148.177.8NIL K1618:00CSG 92,CSG 94AGE-LINES CO.,LTDSG-VT
33* FORTUNE FREIGHTER/XVVIET NAMXVQH8938123.578.2CONTAINER 6500K12B18:30CSG 55,CSG 94VOSCOSG-VT
Kế hoạch tàu di chuyển
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậu TừVị trí neo đậu ĐếnGiờ dờiTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* POLA INDIANMALTA9HA344937667180.019.5SAT THEP 9910NEO VTK1800:30KIM AN 04,KIM AN 06,KIM AN 08VIMASCOSG-VT
2* TRANG AN 07PANAMAH3IO18849148.178.5BACH HOA 6000K18K1601:00KIM AN 04,KIM AN 06VAN HAISG-VT
3* GIA LINH 68VIET NAMND 3032466779.803.0NIL NEO VTBP04-HAI VAN02:30 TU TUCGÒ GIA
4 CFC 03VIET NAM3WEI305179.575.0CLINKER 2800SR-08CHINFON07:00 TU TUCSOAI RAP
5 HA DUONGVIET NAMHP 2679485189.775.6SAT THEP 3402NEO VTK508:00CSG 55TU TUCLUỒNG HH SÔNG DỪA
6 HAI NAM 68VIET NAM3WES303879.805.0XANG DAU 2691NEO VT3BSHELL09:00 VITACO SAIGONLUỒNG HH SÔNG DỪA
7 BALTIC BREEZELIBERIAA8WP234386180.009.9THAN 32300NEO VTSR-6A11:00NAM HAI 1,PHU MY 01LONG THANH CO.LTDSOAI RAP
8 NHA BE 10VIET NAMXVEC77959108.005.7NIL 4BSHELLNB-1311:00HAIVANSHIP 06,TIEN MINHVITACO SAIGONSG-VT
9 HOA BINH 09VIET NAM3WDR96819102.795.5NIL NB-07U MAR116:30SHIPMARIN 02,SHIPMARIN 03,DONG NAI 01SOTRAS JSCSG-VT
10* NASICO NAVIGATORVIET NAMXVKO7278134.304.8NIL B27AK15C17:00KIM AN 02,KIM AN 08GLS SHIPPING JSCSG-VT